Nieuws

Vista College en Nieuwe Nor starten structurele samenwerking

Met de heropening van poppodium Nieuwe Nor starten het Vista College en de Nieuwe Nor een structurele samenwerking. Het doel is om studenten van de afdeling Kunst Theater en Media meer meters te laten maken in de praktijk. Het Heerlense poppodium wordt een leerwerkplek voor een drietal opleidingen die gericht zijn op toekomstig professionals die met name achter de schermen actief zijn. Op woensdag 13 april is de eerste uitvoering, waarbij studenten zélf een volledige productie voor publiek voorzien.

 Wie aan talentontwikkeling bij een poppodium denkt, ziet waarschijnlijk de jonge muzikanten al op het podium staan spelen. Deze optredens kunnen echter niet plaatsvinden zonder de professionals die achter de schermen actief zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan licht- en geluidstechnici. Voor podia is het daarom ook heel belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de talenten áchter de schermen. Vanuit deze gedachte werken Nieuwe Nor en praktijkopleider Vista College al enige jaren samen. Nu de Nieuwe Nor haar deuren na een ingrijpende verbouwing heeft geopend, hebben de twee partijen een formele samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij de Nieuwe Nor als leerwerkplek fungeert voor studenten om meer meters te maken in de praktijk.

De samenwerking betreft drie opleidingen van de afdeling Kunst Theater en Media (KTM) van het Vista College: Muzikant (PM), Podium- en evenemententechniek licht & geluid (PT), en Event Producer (EP). Vanuit de opleidingen bestaat grote behoefte nauwer samen te werken met het regionale werkveld en het aanbod onderwijs op locatie te vergroten. Daarin voorziet de Nieuwe Nor. Overdag stelt de Nieuwe Nor haar locatie overdag open te stellen als leerwerkplek. Hierdoor wordt ook invulling gegeven aan de gemeentelijke ambitie om onderwijs en studenten terug te laten keren in het centrum van Heerlen. Via onderwijs op locatie, meerdere stageplekken en eigen activiteiten krijgen de studenten een beter zicht op het werkveld en meer praktische werkervaring. Het is de bedoeling dat zij gedurende hun volledige curriculum van de studie actief zijn op de werkvloer van de Nieuwe Nor, waarbij ze al tijdens hun studie kunnen doorgroeien en in verantwoordelijke functies terecht kunnen komen.

Jordy Clemens, wethouder onderwijs gemeente Heerlen, juicht de samenwerking toe: “Beroepsonderwijs midden in de stad bij een van onze culturele parels; dat klinkt mij als muziek in de oren. Het vervult mij van trots dat Vista College en de Nieuwe Nor samen het talent achter de schermen opleiden, zodat we ook in de toekomst verzekerd zijn van prachtige concerten in

Heerlen.”

Mieke van de Warenburg, onderwijsmanager afdeling KTM van Vista College: “Ik ben blij dat we de samenwerking met de Nieuwe Nor in een structurele vorm gieten. Hiermee kunnen we studenten op een professioneel podium gedurende hun hele studie ontwikkelkansen bieden én praktisch blijven uitdagen.”
Johan de Niet, directeur-bestuurder Nieuwe Nor: “Een zorg die we als organisatie hebben is dat door de corona-crisis een groot aantal professionals vaarwel heeft gezegd tegen de evenementensector. Willen we goed personeel houden, is het daarom nog meer van belang om al vroeg te investeren!
Structurele samenwerking met Vista College is niet meer dan logisch voor ons: zij zijn nu al hofleverancier van onze productie- en technische crew en dat willen we graag zo houden en verder uitbreiden.”

Op woensdag 13 april 2022 staat de eerste uitvoering onder de naam ‘KTM On Stage’ gepland in de kleine zaal van de Nieuwe Nor. De studenten krijgen vooraf gastlessen van de professionals van het poppodium waarna zij zelf de volledige productie, van artiestenproductie tot horeca voor hun rekening nemen. Kaarten kosten € 3,50 en de kaartverkoop is gestart via de website van de Nieuwe Nor.

Gerelateerde artikelen met Vista College en Nieuwe Nor starten structurele samenwerking

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht