Nieuws

Valt het doek voor provinciale popwedstrijd Nu of Nooit?!

De afgelopen maand hebben talloze muzikanten, boekers, programmeurs, workshopdocenten, muziekliefhebbers, enzovoorts met ons meegedacht. Ze vulden allen een enquête in over de vormgeving van het traject Nu of Nooit in de toekomst. Deze enquête is inmiddels gesloten en onze dank is groot!

Nu of Nooit wordt in 2019 wellicht voor de laatste keer in huidige vorm georganiseerd. Hoe het traject er volgend jaar uitziet, daar zijn we mee bezig! Wil je sowieso een keer hebben meegedaan aan Nu of Nooit, waarbij het traject bestaat uit 4 coaching dagen, 5 voorrondes, 1 finale, 1 winnaar die Pinkpop opent……. doe dan dit jaar mee!

Waarom meedenken over de toekomst van Nu of Nooit? Lees hieronder het hele verhaal!
(let op: deze tekst is verouderd. Je kunt dus niet meer deelnemen aan de enquête)

Pop in Limburg wil met haar projecten zoveel mogelijk inspelen op de ontwikkelingen in het popveld en de behoeften van muzikanten. Dat betekent dat telkens we activiteiten goed evalueren en overleggen met alle betrokkenen. Vandaar deze oproep, want we zijn benieuwd: is Nu of Nooit in de huidige vorm nog steeds relevant? Moet het project anders worden vormgegeven of moet er zelfs iets anders voor in de plaats komen? Om hier antwoord op te krijgen wil Pop in Limburg in gesprek gaan met muzikanten, mensen die werken in de popwereld en muziekliefhebbers, om zo samen na te denken over de toekomst van Nu of Nooit. Denk jij mee? 

Nu of Nooit?
Nu of Nooit wordt al vanaf 1986 georganiseerd door Pop in Limburg. De jaarlijks terugkerende provinciale popwedstrijd heeft zich ontwikkeld van een recht-toe-recht-aan talentenwedstrijd naar een showcasefestival waarbij begeleiding en coaching van de deelnemende muzikanten een steeds grotere rol is gaan spelen.

Nu of Nooit kent vijf voorrondes, vier coaching dagen en een finale. Door deelname aan Nu of Nooit worden talentvolle popacts zichtbaar voor publiek, media, talentscouts en programmeurs van podia en festivals. Alle deelnemers worden tijdens het Nu of Nooit traject verschillende keren gecoacht door professionals uit de Nederlandse muziekindustrie door middel van muzikale en zakelijke workshops. De winnaar van Nu of Nooit mag zich een jaar lang ‘de meest veelbelovende act van Limburg’ noemen en mag Pinkpop openen. In de aanloop hiernaar wordt de act gecoacht en begeleid.

Nu of Nooit anno 2019
Nu of Nooit is in de laatste jaren flink geprofessionaliseerd. Middels meer coaching, een langer traject voor de winnaar, het organiseren van de shows enkel in de professionele podia, nieuwe prijzen, meer samenwerkingspartners, e.d. tracht Pop in Limburg een duurzaam traject te organiseren voor de muzikant. Een popwedstrijd waarin acts veel groei doormaken en kansen kunnen grijpen, maar ook een traject dat zijn vruchten afwerpt na deelname, door een vergroot netwerk, ontmoeting tussen muzikanten en kansen nadien. De winnaars van de afgelopen jaren hebben steeds meer successen geboekt en de aansluiting bij met name de Nederlandse muzieksector is beter geworden. We durven voorzichtig te stellen dat Nu of Nooit voor veel muzikanten wel degelijk een springplank is naar een professionele carrière in de popmuziek.

De toekomst van Nu of Nooit
Toch vraagt Pop in Limburg zich af, onder andere door gesprekken met verschillende partners uit het Limburgse popveld en het vergelijken van Nu of Nooit met trajecten in andere provincies (bijv. Pop aan Zee Gold, Proud of the South Brabant), of het traject in de huidige vorm relevant genoeg is. Wellicht kan een ander soort traject van meer waarde zijn, ook na deelname? Of misschien is het traject wel gewoon goed zoals het tegenwoordig eruit ziet! 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden wil Pop in Limburg de komende tijd in gesprek gaan met van allerhande partners, belanghebbenden, deskundigen, e.d., maar op de eerste plaats met de Limburgse muzikanten zelf! Ook zijn we benieuwd naar de mening van muziekliefhebbers, mensen die Nu of Nooit als bezoeker al jaren hebben meegemaakt, enzovoorts.

Gerelateerde artikelen met Valt het doek voor provinciale popwedstrijd Nu of Nooit?!

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht