Nieuws

Vacature: Bestuurslid Poppodium Grenswerk

Het bestuur van stichting Grenswerk is op zoek naar een bestuurslid met aandachtsgebied op artistiek inhoudelijk terrein. Het betreft een onbezoldigde functie, die ongeveer een dagdeel en een avond per maand in beslag neemt.

Over de organisatie
Grenswerk is sinds 5 jaar hét podium voor live popmuziek en dance in Venlo en omstreken. Grenswerk is gehuisvest in een bijzonder pand met een intieme zaal voor maximaal 550 bezoekers en een cafépodium voor 150 bezoekers. Grenswerk organiseert bijna 300 activiteiten per jaar en trok in 2018 ruim 46.000 bezoekers. Grenswerk heeft de ambitie het meest gerenommeerde en vernieuwende podium van Limburg te zijn, met landelijke allure en bezoekers uit het hele land.

Profiel
Ter aanvulling op de huidige disciplines binnen het bestuur zijn we specifiek op zoek naar deskundigheid op artistiek inhoudelijk terrein en affiniteit met de popsector. Bestuurlijke ervaring is een pre maar geen vereiste: Grenswerk biedt ook de mogelijkheid om deze ervaring op te bouwen. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een vrouw, gelet op de samenstelling van het huidige bestuur.

Het nieuwe bestuurslid voldoet aan de algemene aspecten:
• Weet een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijk zakelijke afstand
• Is in staat om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen
• Is in staat om in teamverband te besturen maar met een duidelijke eigen mening
• Is in staat om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden
• Heeft voldoende tijd om daadwerkelijk inzet te kunnen leveren
• Beschikt over een relevant netwerk en is bereid om dit in te zetten
• Is in staat om het programmeringsbeleid en daarmee behaalde prestaties in samenhang te beoordelen
• Is integer en resultaatgericht en komt met positief kritische inbreng

Taken
• Het leveren van een inhoudelijke bijdrage op strategisch niveau
• Het toetsen en vaststellen van beleid in de bestuursvergaderingen
• Het voeren van periodiek overleg met de directeur op artistiek inhoudelijk terrein

Bestuur
Grenswerk volgt de richtlijn Cultural Governance voor goed en transparant besturen. Het bestuur van stichting Grenswerk bestaat nu uit vijf personen en vergadert maandelijks met de directeur.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat:
• Er voldoende affiniteit aanwezig is met popmuziek en popcultuur en met de doelstellingen van de stichting in het bijzonder
• Er een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt
• Er voldoende spreiding is in maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan financiële, economische, juridische, politieke, sociale, communicatieve en bedrijfskundige kennis
• De leden van het bestuur ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren
• Er adequaat wordt voorzien in de klankbord-functie ten behoeve van de directie
• Diversiteit en inclusiviteit gewaarborgd is, in het bijzonder hebben we hierbij aandacht voor gender, etniciteit, seksuele oriëntatie en leeftijd
Wij bieden
• De uitdaging om gezamenlijk het podium verder te verstevigen en uit te bouwen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de popcultuur in Venlo en omgeving.
• Een enthousiaste, jonge en stimulerende omgeving.
• Gratis toegang tot concerten en danceavonden.

 

Hoe te reageren
Voor informatie kunt u contact opnemen met bestuursvoorzitter John Straten: 0653373180
Sollicitaties voorzien van een CV graag voor 15 oktober 2019 per e-mail naar jstraten@fullacount.nl

Gerelateerde artikelen met Vacature: Bestuurslid Poppodium Grenswerk

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht