Nieuws

Vacature bestuurslid Poppodium Grenswerk

Nieuw Lid Van Het Bestuur Poppodium Grenswerk

Het bestuur van stichting Grenswerk is op zoek naar een bestuurslid met aandachtsgebied financiën. Het betreft een onbezoldigde functie, die ongeveer een dagdeel en een avond per maand in beslag neemt.

Over de organisatie

Grenswerk is hét podium voor live popmuziek en dance in Venlo en omstreken. Grenswerk is gehuisvest in een bijzonder pand met een intieme zaal voor maximaal 550 bezoekers en een café podium voor 150 bezoekers. Grenswerk organiseert bijna 300 activiteiten per jaar en trok in 2019 46.600 bezoekers. In 2019 bestond Grenswerk vijf jaar en het podium heeft de ambitie het meest gerenommeerde en vernieuwende podium van Limburg te zijn, met landelijke allure en bezoekers uit het hele land.

De dagelijkse verantwoording en uitvoering van het financiële beleid is toebedeeld aan de directeur middels een directiestatuut. De financiële administratie wordt verzorgd door een administratie kracht.

Bestuurslid Poppodium Grenswerk

In verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een van de leden zoeken wij per 1 januari 2021 een lid.

Grenswerk wil nog meer werk maken van diversiteit & inclusie, in programmering, partners, publiek en personeel. Grenswerk wil daarom expliciet vrouwen en personen met een biculturele achtergrond uitnodigen om te reageren.

Profiel bestuurslid Poppodium Grenswerk met

aandachtsgebied financiën

Het nieuwe bestuurslid voldoet aan de algemene aspecten

 • inzicht in financiële processen, begrotingen, rapportages en jaarrekeningen
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen
 • het vermogen om in teamverband te kunnen besturen maar met een duidelijke eigen mening
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden
 • beschikking hebben over voldoende tijd om daadwerkelijk inzet te kunnen leveren
 • beschikking hebben over een relevant netwerk en bereidheid om dit in te zetten
 • het vermogen het zakelijk en programmeringsbeleid en daarmee behaalde prestaties in samenhang te beoordelen
 • integriteit en resultaatgerichtheid met een positief kritische inbreng

  Taken

 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage op strategisch niveau
 • Het toetsen en vaststellen van beleid in de bestuursvergaderingen
 • Het voeren van periodiek overleg met de directeur, de externe accountant en met de gemeente op financieel inhoudelijk terrein

  Bestuur

  Grenswerk volgt de richtlijn Cultural Governance voor goed en transparant besturen. Het bestuur van stichting Grenswerk bestaat nu uit vijf personen en vergadert maandelijks met de directeur.

  Het bestuur is zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met popmuziek -en cultuur en de doelstellingen van de stichting in het bijzonder aanwezig is
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt
 • voldoende spreiding m.b.t. maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij o.m. gedacht wordt aan financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden
 • de leden van het bestuur ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren
 • adequaat wordt voorzien in de klankbord-functie ten behoeve van de directie
 • diversiteit gewaarborgd is, in het bijzonder probeert zij daarbij aandacht te hebben voor geslacht, etnische achtergrond en leeftijd

Wij bieden

 • Een enthousiaste, jonge en stimulerende omgeving.
 • Gratis toegang tot concerten en danceavonden.

Hoe te reageren

Voor informatie kunt u contact opnemen met John Straten: via jstraten@fullaccount.nl.
Sollicitaties voorzien van een CV graag voor 1 december 2020 eveneens naar jstraten@fullaccount.nl

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht