Nieuws

Uitleg over nieuw traject als vervanger Nu of Nooit

Editie 2019 was de laatste keer Nu of Nooit zoals we de popwedstrijd in de huidige hoedanigheid kennen. Maar Nu of Nooit gaat natuurlijk niet helemaal weg, Nu of Nooit wordt juist uitgebouwd!

Pop in Limburg is al jaren in gesprek met het popveld: muzikanten, bandcoaches, podia, festivals en overheden over wat nu echt belangrijk is voor de doelgroep van Nu of Nooit: de met name amateurmuzikanten en semiprofessionele muzikanten die echt de ambitie hebben om professioneel muzikant te worden. Ook heeft Pop in Limburg afgelopen jaar een enquête uitgezet waarin zij muziekliefhebbers, muzikanten, en personen werkzaam in de popsector hebben gevraagd naar hun mening over hoe een dergelijk traject als Nu of Nooit nog beter kan, met nog meer waarde voor de muzikant.  Naar aanleiding van alle gesprekken en de enquête resultaten, heeft Pop in Limburg de knoop doorgehakt. Het resultaat? Pop in Limburg gaat in 2021 van start met in principe twee nieuwe projecten, die de popwedstrijd Nu of Nooit “vervangen”. Het jaar 2020 zal gebruikt worden om de nieuwe plannen goed voor te bereiden en te ontwikkelen.
De belangrijkste verandering in de nieuwe koers is: samen met de gehele Limburgse popsector zich sterk maken voor ons ambitieuze muzikaal talent. De poppodia zullen een veel duidelijkere en stevigere rol krijgen, met name in het scouten en het begeleiden van talent én het bieden van een podium.

De trajecten zijn momenteel nog volop in ontwikkeling. Wat we al kunnen vertellen, is het volgende:
Jaarlijks zal er in samenwerking met de grotere poppodia van Limburg (zijnde Muziekgieterij Maastricht, poppodium NIEUWE NOR, Poppodium Volt, ECI Cultuurfabriek, Muziekcentrum de Bosuil en Poppodium Grenswerk) een selectie aan muzikale acts worden gekozen die door de hele provincie een tour mag doen. Op deze wijze doen de acts veel speelervaring op, worden ze dat jaar in de spotlight gezet, krijgen ze veel media aandacht en kunnen ze communities vormen. Daarbij blijft Pop in Limburg zowel zakelijke als muzikale coaching aanbieden.
Enkele acts die hier bovenuit springen zullen op langere termijn worden begeleid door de poppodia, in samenwerking met Pop in Limburg. Uiteindelijk zal hieruit de act voortvloeien die Pinkpop mag openen. Dit zal de act zijn die op dat moment het meest ‘klaar’ is voor de show op Pinkpop.

Pop in Limburg wil dus enerzijds inzetten op meer speelplekken, meer coaching en meer community vorming. Door de intensievere samenwerking met de poppodia worden de kansen voor muzikanten in heel Limburg gelijk getrokken en bieden we overal hetzelfde perspectief. Anderzijds wil Pop in Limburg in samenwerking met de podia ervoor zorgen dat de act die uiteindelijk op Pinkpop staat daar écht klaar voor is. Zodat Pinkpop niet een éérste stap is, maar een hele mooie toevoeging voor een act die al stevig aan de weg timmert. Daarnaast is er niet geïnvesteerd in maar één winnaar, zoals dat nu het geval is bij Nu of Nooit. In principe zijn zes acts over een lange periode door de podia en Pop in Limburg ondersteund en gecoached. De verwachting is dat deze zes acts beter aansluiten op het landelijke (en Euregionale) popcircuit.

Fotograaf: René Bradwolff

Gerelateerde artikelen met Uitleg over nieuw traject als vervanger Nu of Nooit

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht