Nieuws

Talentontwikkeling in pop en urban in de knel vanwege te krap rijksbudget

De ontwikkeling van de jonge Nederlandse popmuziek loopt gevaar, omdat de landelijke talentorganisatie Popsport een groot deel van de vierjarige rijkssubsidie dreigt te verliezen.

Het budget van het Fonds voor Cultuurparticipatie schiet tekort om alle goed beoordeelde talentorganisaties te honoreren, en Popsport is een van de belangrijkste slachtoffers.

De popsector heeft minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven (D66), per brief verzocht de mogelijkheden na te gaan om het verlies aan subsidie voor Popsport te repareren. Over twee weken debatteert de Tweede Kamer over de op Prinsjesdag gepresenteerde cultuurbegroting. Dan zijn nog aanpassingen mogelijk als zich daar een meerderheid achter schaart.

Voor Popsport is in plaats van de geadviseerde 150 duizend euro per jaar maar 50 duizend euro over. Dat is onvoldoende om het in zestien jaar opgebouwde muzikale en zakelijke coachingprogramma voort te zetten. Alle conservatoria en mbo-muziekopleidingen hebben zich bij die oproep aangesloten, omdat Popsport voor talenten tussen de 14 en 21 jaar al jaren een opstap is naar een beroepsopleiding. Het is, staat in de brief, voor ‘een gezonde Nederlandse popsector’ van groot belang dat de nieuwe generatie zich ‘zo snel en zo jong mogelijk de recente lessen uit de coronacrisis’ eigen maakt.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is een van de zes rijkscultuurfondsen, kleiner en minder bekend dan Fonds Podiumkunsten of het Filmfonds. Waar de andere fondsen er zijn voor de professionele kunstbeoefening, neemt het FCP het voorportaal van de beloftevolle amateurkunst voor zijn rekening. Eind augustus verdeelde het in opdracht van het ministerie weer vierjarige subsidies onder organisaties die de amateurkunst van dans tot erfgoed stimuleren en helpen vernieuwen. Het gaat in totaal per jaar om bijna 17 miljoen euro.

Naast Popsport zijn ook twee pionierorganisaties uit de zwarte culturele scene getroffen. Solid Ground voor hiphopdans in Amsterdam dreigt zonder financiële reparatie te verdwijnen en Epitome Entertainment moet het enige landelijk talentprogramma voor rap en soul dan terugbrengen tot de jongeren in thuisstad Rotterdam. Bij alle organisaties werken professionele musici en dansers op zzp-contracten als begeleiders van de talenten. Het is werk dat in de coronacrisis voor velen van hen van groot belang is om in de cultuursector te kunnen blijven werken.

Om bij het FCP alle organisaties te redden die ondanks een positief advies geen volledige subsidie krijgen, is een miljoen euro extra per jaar nodig. Ze hebben er gezamenlijk bij Van Engelshoven in een tweede brief op aangedrongen het budget van het FCP op te hogen. Ze wijzen er daarbij op dat de minister op Prinsjesdag wel 15 miljoen euro extra per jaar heeft uitgetrokken om tekorten bij het Fonds Podiumkunsten goed te maken. ‘Uiteindelijk wordt niemand een professionele kunstenaar zonder te beginnen als amateurkunstenaar.’

De positie van de popmuziek is al wankel in het kunstbestel, en de popsector hoopt dat de Tweede Kamer zich daar tijdens het debat over cultuurbegroting op 23 november hard voor maakt. Dan staat ook een inventarisatie van de problemen in de popsector op de agenda, die Van Engelshoven op aandringen van de Kamer heeft laten maken. Als een van de belangrijkste ‘knelpunten’ noemt het lijvige rapport een ‘mismatch in brede zin’ tussen het subsidiestelsel en de popwereld.

Het liefst ziet directeur Jorien Stravens van Popsport, dat de gescheiden financiering van beroeps- en amateurpodiumkunst politiek ter discussie komt te staan. ‘Het is een keten die op elkaar aansluit, en waar je in zijn geheel naar moet kijken.’ In de door de minister ingerichte Culturele Basisinfrastructuur is vanaf 2021 bijvoorbeeld de Popronde opgenomen, een instelling die concertreeksen voor artiesten en bands aan het begin van hun carrière organiseert. Vaak zijn zij bij de leertrajecten van Popsport begonnen.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft eind augustus, kort voor de bekendmaking van zijn besluiten, Van Engelshoven ingelicht dat er onvoldoende geld was om alle goed beoordeelde initiatieven te honoreren. Maar dat was geen aanleiding voor de minister het budget aan te vullen. Ze heeft de verzoekschriften ontvangen, bevestigt het ministerie, maar wacht bezwaarprocedures bij het FCP af.

Gerelateerde artikelen met Talentontwikkeling in pop en urban in de knel vanwege te krap rijksbudget

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht