Nieuws

Roermond van start als Age Friendly Cultural City

Roermond is een van de zeven nieuwe steden die gaat deelnemen aan het programma ‘Age
Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. In Limburg de tweede stad die
deelneemt. Met dit programma moedigt het Fonds sinds 2016 steden aan om het kunst- en
cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. De vergrijzing is één van de grote
maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk
positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Wethouder Pleyte: “Wij willen dat iedereen cultuur beleeft. Actief bezig zijn met toneel, muziek,
schilderen, zang of dans verrijkt je leven. Je ontwikkelt jezelf, blijft actief deelnemen aan het
maatschappelijk leven en legt sociale contacten. Daarom is cultuurbeleving, actief en passsief,
van groot belang voor de groeiende doelgroep ouderen in Roermond”. Wethouder Smitsmans vult
aan: “Veel ouderen zijn eenzaam en worden niet meer aangesproken op wat ze kunnen. Vrije tijd
en in het bijzonder cultuur en beweegactiviteiten kan ouderen weer activeren en zo de kwaliteit
van leven verbeteren. Het leggen van verbindingen tussen kunst, cultuur, sport, zorg en welzijn op
lokaal niveau is daarom van grootbelang. Dat doen we met het concept van positieve gezondheid
als uitgangspunt.”.

Samenwerkingspartners in het programma zijn: ECI cultuurfabriek, Welzijnsorganisatie Wel.kom en
de Koninklijke Harmonie Roermond. Zij gaan verschillende ouderenprojecten uitvoeren op het
gebied van kunst, theater en muziek.

Age Friendly Cultural Cities
Het Fonds werkt, gedurende 2 jaar, in dit programma samen met gemeenten, culturele instellingen
en hun partners aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking
tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal.
Deze editie doen naast Roermond, Edam-Volendam, Arnhem, Houten, Oldenzaal, Lelystad en
Dronten mee.

BNG Bank Lang Leve Kunstprijs
Tevens strijden de zeven steden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG
Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor
ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze stelt daarom
een prijs ter waarde van 20.000 euro, ter beschikking. Een deskundige jury, onder leiding van
Hedy d’Ancona, beoordeelt welke de stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City
heeft ontwikkeld. De prijs wordt in het najaar 2020 uitgereikt.

Kunst- en cultuuraanbod op peil houden
Hedwig Verhoeven, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: ”Het Fonds wil zoveel mogelijk
mensen de kans bieden hun creativiteit te ontwikkelen. Voor ouderen is dit niet altijd
vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat zij meer mogelijkheden krijgen om zelf cultuur te maken. Het
houdt hen vitaal en vergroot hun welzijn. Wij zijn verheugd dat Roermond een van de deelnemende
steden is en zo het kunst en cultuuraanbod voor ouderen op peil houdt en verduurzaamt”.

Roermond start concreet met drie activiteiten om de creativiteit, het samen zijn, het ontmoeten
te stimuleren. In een theatervoorstelling gaat Ruud Horrichs samen met muzikant Bart Oostindie
ervaringen en belevingen in een fysieke, beeldende en fantasierijke voorstelling neerzetten. Met
de Koninklijke Harmonie leer je fluit, klarinet, saxofoon, fagot, cello, trompet, hoorn en
bariton/trombone spelen in de blazersklas of zingen in een Koorklas. En samen met Anne-Marie
Verheijen zet je een herinnering om in een relikwie of monstrans.
Alle activiteiten worden wekelijks gegeven door vakdocenten in verschillende buurthuizen in
Roermond. De activiteiten worden feestelijk afgesloten met een presentatie.

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Stuur dan een mail naar agefriendly@ecicultuurfabriek.nl  of
kijk op www.ecicultuurfabriek.nl/age-friendly-roermond

Gerelateerde artikelen met Roermond van start als Age Friendly Cultural City

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht