Popboek

Stichting Popmuziek Limburg

Educatie | Poporganisatie |

Stichting Popmuziek Limburg (SPL) is sinds 2018 doorgegaan onder de nieuwe (merk)naam Pop in Limburg.

De stichting is in 1984 opgericht met als doel de Limburgse popmuziek te stimuleren. Pop in Limburgricht zich daarbij op zeven verschillende (Limburgse) doelgroepen:

  • (Pop)muzikanten en bands
  • Muziekliefhebbers
  • Podia
  • Muziekcollectieven
  • Gemeenten
  • Provincie
  • Euregio

In samenspraak met al deze groepen wil Pop in Limburg het Limburgs popmuziekklimaat verbeteren.

De stichting is er voor iedereen die zich in het Limburgse popveld beweegt (en zelfs daarbuiten). Zij moeten allen bij Pop in Limburg terechtkunnen voor informatie, met vragen en problemen. Anderzijds hoopt het dat muzikanten, bands, podia, overheden enz. ons verrijken met hun kennis, ervaring en ideeën, zodat er gezamenlijk voor kan worden gezorgd dat Limburg een vruchtbare bodem blijft voor muzikanten, DJ’s en bands!

Terug naar popboek

Jij wilt je vast ook aanmelden voor het Popboek. Of wil je wijzigingen doorgeven?

Aanmelden voor het Popboek