Programmeringsregeling kleine podia en festivals 2021

Door de coronacrisis, gewijzigde drank- en horecawetten, strengere geluidsnormen en gemeentelijke bezuinigingen dreigen meer en meer kleinere popfestivals en concerten in de provincie te verdwijnen. Subsidie- en fondswerving is voor veel kleine en vaak op vrijwilligersbasis georganiseerde initiatieven te complex en wordt om die reden vaak nagelaten. Ondanks dat deze organisaties meestal wel goed in staat zijn om (lokale) sponsors aan zich te binden, krijgen ze vaak hun begroting niet dekkend. Dat maakt het programmeren van livemuziek (te) risicovol. Een verschraling van de Limburgse popcultuur is hiervan een gevolg, terwijl juist kleinere initiatieven met een beperkt bedrag ter ondersteuning hun festival of concert al kunnen realiseren.

Doelstelling
Pop in Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg investeren met deze regeling gezamenlijk in de ‘humuslaag’ van de Limburgse popsector en dragen zorg voor spreiding van popcultuur in Limburg. We stimuleren het programmeren van live popmuziek en zorgen voor podiumkansen voor (live) muzikanten en bands. Niet alleen kunnen muzikanten broodnodige podiumervaring opdoen wat essentieel is voor de ontwikkeling, talent wordt ook zichtbaar en kan publiek aan zich binden. Neveneffect is ook dat (jong) publiek bekend en vertrouwd raakt met het ‘consumeren’ van livemuziek. Dit publiek zal in de toekomst sneller geneigd zijn om ook gebruik te maken van het aanbod van professionele pop- en cultuurpodia en festivals.

Regeling
Pop in Limburg start in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg een eenvoudige regeling met een maximumbijdrage van € 500,- voor de kleinere festivals en € 300,- voor de kleinere popconcerten. Er wordt alleen een bijdrage gegeven in het tekort. Voor de regeling voor de kleinere festivals is er een totaalbedrag beschikbaar van  € 8.000,- en voor de kleinere podia een totaalbedrag van € 12.000,-. Dit betekent dat er voor minimaal 16 festivals en 40 concerten bij podia aangevraagd kan worden. Organisatoren kunnen per jaar maximaal 4 x een aanvraag indienen voor een concert, maximaal 1 x voor een festival. Totaalbedrag voor de regeling bedraagt €20.000,-, 50% van dat bedrag komt van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en 50% van Pop in Limburg.

Voor wie?
Alleen kleine muziek- en cultuurpodia met een maximale capaciteit van 300 bezoekers en kleine festivals met een maximale capaciteit van 1500 bezoekers komen in aanmerking voor een bijdrage. Onder ‘kleine podia’ verstaan we: muziekcafés, jeugdhuizen, muziekcollectieven en kleine podia zoals bijvoorbeeld Roepaen (Ottersum), OJC Walhalla (Sevenum), Café de Haas (Voerendaal), de Oefenbunker (Landgraaf), Pitboel Theater (Sittard), The Rock Station (Reuver), Poppodium Sjor (Roggel) en dergelijke. Alleen als een podium regelmatig livemuziek programmeert (minimaal 4 keer per jaar) kan een aanvraag worden ingediend. Onder ‘festivals’ verstaan we jaarlijks terugkerende events (maximaal twee keer per jaar) waar minimaal vier popmuziekacts geprogrammeerd staan en waarbij de popmuziekprogrammering de hoofdmoot is van de festivalprogrammering.

Waar kun je voor aanvragen?
We geven alleen een bijdrage voor de uitbetaling van gages aan de optredende acts/muzikanten. We dragen niet bij aan kosten als zaalhuur, techniek, catering of promotie (drukwerk e.d.). Het programma bestaat uit bands en/of singer-songwriters en/of hiphop/rap en/of elektronische muziek (producers) van  (Nederlands) Limburgse bodem (minimaal de helft van de band/act of bij ongelijk aantal muzikanten de helft +1 van de act kom uit Limburg). Uiteraard mogen ook Nederlandse en buitenlandse acts worden geprogrammeerd, maar we dragen niet bij aan de kosten die worden gemaakt voor deze acts. De uitvoerende act/muzikant brengt eigen werk ten gehore.

Voor wie is deze regeling niet geschikt?
Podia met een grotere capaciteit dan 300 bezoekers komen niet in aanmerking voor een bijdrage alsmede de professionele poppodia Grenswerk, Muziekcentrum de Bosuil, ECI Cultuurfabriek, Poppodium Volt, Nieuwe Nor, Muziekgieterij (ook niet voor het programmeren op locatie, dus buiten de ‘eigen podiummuren’). Muziekverenigingen (Hafabra), sportverenigingen, jubileumfeesten, carnavalsactiviteiten, benefietconcerten en -concerten of programma’s met cover- en tributebands komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Festivals met een grotere capaciteit dan 1500 bezoekers komen niet in aanmerking. Podia of festivals die al voor dit event/programma een bijdrage krijgen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Pop in Limburg of de Provincie Limburg komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Aanvragen
Uiterlijk één maand voor de activiteit (concert/festival) dient de aanvraag ingediend te zijn bij Pop in Limburg. Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een begroting.
Na afloop van de activiteit is de aanvrager verplicht om af te rekenen middels het afrekenformulier en het aanleveren van financiële bewijsstukken (facturen/gageverklaringen) en promotiemateriaal. De bijdrage wordt pas overgemaakt naar de bankrekening van de aanvrager als de afrekening volledig is ontvangen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via:
Pop in Limburg
t.a.v. Jolien van Geffen
Mauritslaan 23
6161 HP Geleen

Of per e-mail via jolien@popinlimburg.nl.