Regelingen

Prins Bernard Cultuurfonds Limburg

www.cultuurfonds.nl

Voor de Kunst

(crowdfunding met 30% bijdrage provincie Limburg) www.voordekunst.nl

FSI Fonds

(van Zuid-Limburg tot en met Roermond) – www.stichtingfsi.nl

SENA Sociaal Culturele gelden

www.sena.nl

Fonds 21

www.fonds21.nl

SENA Muziekproductiefonds

Ben je professioneel muzikant en wil je je muziek digitaal of fysiek uitbrengen, maar mis je de financiële middelen? Dan is het Sena Muziekproductiefonds wat voor jou! Voor meer info, klik HIER. [bron: www.sena.nl].

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten heeft aanbod- en afnamesubsidies. Daarnaast zijn er subsidies op het gebied van internationalisering en de meerjarige subsidies. Klik voor alle regelingen van dit fonds HIER. [bron: www.fondspodiumkunsten.nl]. Twee regelingen in het bijzonder uitgelicht:

  • Subsidies voor de programmering van podia en festivals? Klik HIER.
  • De regeling internationalisering ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau. Klik HIER.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Op het platform ‘Jij maakt het mee’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie kun je subsidie aanvragen voor een vernieuwend kunst/cultuurproject met een bijzondere samenwerking. Voor meer info, klik HIER. [bron: www.jijmaakthetmee.nl]

VSBfonds

Het VSBfonds steunt kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Denk aan podiumkunsten, beeldende kunsten of andere kunstvormen, maar ook aan materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Ze verlenen subsidie aan projecten door het hele land, zowel in de steden als in de regio. Ze steunen initiatieven van professionals, maar ook van vrijwilligers. Het uitgangspunt is: iedereen doet mee! Voor meer info, klik HIER. [bron: www.vsbfonds.nl]

Crowdfunding en sponsoring voor muzikanten en bands

Wie een plaat wil uitbrengen of bijvoorbeeld wil touren in het buitenland moet op zoek naar financiering. Dat kan in de vorm van sponsoring, crowdfunding of wellicht door middel van een subsidie. En wat is het verschil tussen sponsoring,endorsements en fondsenwerving. Wat is wat en wanneer is welke vorm van financiering bruikbaar? Voor meer info, klik HIER. [bron: www.muzikantendag.nl]

TAX-videoclipfonds

Een professionele videoclip is belangrijk om online goed voor de dag te komen. Tax-videoclipfonds kan je eventueel tegemoet komen in de kosten voor het maken de clip. Voor meer info, klik HIER. [bron: www.mediafonds.nl]

En verder…

In 2013 ontving Stichting Popmuziek Limburg de ‘Jan Smeets Award‘ uit handen van festivaldirecteur Jan Smeets. Het bedrag dat met deze award gemoeid was werd meteen verdubbeld door de Provincie Limburg, in totaal bedrag de regeling €40.000,-. Met dit geld wordt er geïnvesteerd in het opknappen van oefenruimtes voor popmusici in Limburg. Voor meer informatie over deze regeling zie deze LINK.

Stg. Popmuziek Limburg is vanaf 2011 niet langer de intermediaire organisatie voor de D-Podia/C-festivals subsidieregeling. Hiervoor kunnen podia terecht bij het Fonds Podiumkunsten.