Provincie Limburg

[bron: www.limburg.nl]

De Provincie kiest ervoor om te blijven investeren in de Limburgse kunsten. Dit doen we omdat wij vinden dat kunst en cultuur, in al haar facetten, behoort tot de fundering van de Limburgse samenleving. De ongekende kracht van het bestaande netwerk van harmonieën en fanfares, de vele verenigingen voor amateurkunst en de aanwezige infrastructuur voor cultureel toptalent geven Limburg een culturele uitstraling van hoog niveau.
In deze ambitie trekken we op met zowel de Rijksoverheid als met de gemeenten. We stimuleren de verbinding en samenwerking tussen diverse partners binnen en buiten de cultuursector. Daarbij zorgen we voor een evenwichtige spreiding van het cultuuraanbod over Limburg. We ondersteunen en bewaken het functioneren van provinciale steunfuncties. En we promoten de Limburgse cultuursector in en buiten Limburg.

Popmuziek in Limburg
Limburg is dé popprovincie van Nederland. Meer dan 35.000 mensen maken meer dan 6 uur actief popmuziek per week. Een kwart daarvan speelt in een band, waarvan we er in Limburg ruim 2.600 tellen. Limburg kent grote landelijke festivals, zoals Pinkpop. Steeds meer bands treden op over de grens in België en Duitsland. In de Popnotitie ‘…dat heel Holland Limburgs…’ benoemen we onze plannen en investeringen op het gebied van popmuziek.

SUBSIDIE CULTUUR

Deze subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten die te maken hebben met:

  • euregionale culturele samenwerking.
  • creatieve industrie.
  • culturele festivals en evenementen.

Klik voor meer info op deze link!

 

SUBSIDIE BOVENLOKALE EVENEMENTEN 2019

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

  • Het evenement start in 2019.
  • Het evenement vindt (grotendeels) plaats in Nederlands-Limburg.
  • De aanvrager krijgt van de gemeente(n) een financiële bijdrage voor het evenement. De Provincie Limburg zal overigens géén hogere bijdrage verstrekken dan die van de gemeente(n), en niet méér dan € 2.500.
  • Als voor een eerdere editie van het evenement een bijdrage is verstrekt uit de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018, kunt u voor de editie 2019 niet wéér een bijdrage ontvangen uit de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2019.
  • Als de Provincie Limburg al op een andere wijze een subsidie verstrekt voor het evenement, doen we dat niet nog een keer vanuit deze Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2019.

Klik voor meer info op deze link!