Programmeringsregeling kleine podia en festivals

Bekijk de nieuwe voorwaarde voor de programmeringsregeling van kleine podia en festivals 2023. Wil je controleren of je in aanmerking komt voor deze regeling? Stuur dan je vragen naar ondersteuning@popinlimburg.nl

Doelstelling

Pop in Limburg en het Cultuurfonds Limburg investeren met deze regeling gezamenlijk in de ‘humuslaag’ van de Limburgse popsector en dragen zorg voor spreiding van popcultuur in Limburg. We stimuleren het programmeren van live popmuziek en zorgen voor podiumkansen voor (live) muzikanten en bands. Niet alleen kunnen muzikanten broodnodige podiumervaring opdoen wat essentieel is voor de ontwikkeling, talent wordt ook zichtbaar en kan publiek aan zich binden. Neveneffect is ook dat (jong) publiek bekend en vertrouwd raakt met het ‘consumeren’ van livemuziek. Dit publiek zal in de toekomst sneller geneigd zijn om ook gebruik te maken van het aanbod van professionele pop- en cultuurpodia en festivals.

Regeling

Pop in Limburg start in samenwerking met het Cultuurfonds Limburg een eenvoudige regeling met een maximumbijdrage van  € 300,- voor een popconcert en € 500,- voor een klein festival. Er geldt een minimumnorm van € 75,- per muzikant per optreden. Er wordt alleen een bijdrage gegeven in het tekort van de begroting. Voor de regeling kleine podia en festivals is er een totaalbedrag beschikbaar van €20.000,-. Organisatoren kunnen per jaar maximaal 4 x een aanvraag indienen voor een concert, maximaal 1 x voor een festival. Totaalbedrag voor de regeling bedraagt €20.000,-, 50% van dat bedrag komt van het Cultuurfonds Limburg en 50% van Pop in Limburg.

Vergoeding

Wij hanteren een minimumtarief van €75,- (onkosten)vergoeding per muzikant per optreden. Artiesten bepalen zelf het tarief voor hun diensten, die ook hoger kunnen en mogen uitvallen. Echter als er lagere vergoedingen worden afgesproken komt het optreden niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit deze regeling. Alle muzikanten die optreden tijdens een evenement die gebruikt maakt van deze regeling dient dus aan dit minimum te voldoen. Pop in Limburg kan het maximum bedrag van € 300 (concert) of € 500 (festival) niet overschrijden. Indien de vergoeding aan muzikanten hoger uitvalt dan de maximum bijdrage dient de organisatie zelf de vergoeding aan te vullen.

  • Voorbeeld concerten:
    Er spelen 5 muzikanten tijdens het concert. Dan dient er (minimaal) 5 x €75,- = €375,- uitgekeerd te worden als vergoeding aan de muzikanten. Pop in Limburg kan in dit geval max. €300,- bijdragen, de overige €75,- moet dus worden bijgelegd door het podium.
  • Voorbeeld festival:
    Er spelen 10 muzikanten tijdens het festival. Dan dient er (minimaal) 10 x €75,- = € 750,- uitgekeerd te worden als vergoeding aan de muzikanten. Pop in Limburg kan in dit geval max. €500,- bijdragen. De resterende € 250,- aan vergoedingen dient te worden voldaan door het festival.

Voor wie?

Alleen kleine muziek- en cultuurpodia met een maximale capaciteit van 300 bezoekers en kleine festivals met een maximale capaciteit van 1500 bezoekers komen in aanmerking voor een bijdrage. Onder ‘kleine podia’ verstaan we: muziekcafés, jeugdhuizen, muziekcollectieven en kleine podia zoals bijvoorbeeld Roepaen (Ottersum), OJC Walhalla (Sevenum), Café de Haas (Voerendaal), de Oefenbunker (Landgraaf), Pitboel Theater (Sittard), The Rock Station (Reuver), Poppodium Sjor (Roggel) en dergelijke. Alleen als een podium regelmatig livemuziek programmeert (minimaal 4 keer per jaar) kan een aanvraag worden ingediend. Onder ‘festivals’ verstaan we jaarlijks terugkerende events (maximaal twee keer per jaar) waar minimaal vierpopmuziekacts geprogrammeerd staan en waarbij de popmuziekprogrammering de hoofdmoot is van de festivalprogrammering.

Waar kun je voor aanvragen?

We geven alleen een bijdrage voor de uitbetaling van gages aan de optredende acts/muzikanten. We dragen niet bij aan kosten als zaalhuur, techniek, catering of promotie (drukwerk e.d.). Het programma bestaat uit bands en/of singer-songwriters en/of hiphop/rap en/of elektronische muziek (producers) van  (Nederlands) Limburgse bodem (minimaal de helft van de band/act of bij ongelijk aantal muzikanten de helft +1 van de act kom uit Limburg). Uiteraard mogen ook Nederlandse en buitenlandse acts worden geprogrammeerd, maar we dragen niet bij aan de kosten die worden gemaakt voor deze acts. De uitvoerende act/muzikant brengt eigen werk ten gehore.

Voor wie is deze regeling niet geschikt?

Podia met een grotere capaciteit dan 300 bezoekers komen niet in aanmerking voor een bijdrage alsmede de professionele poppodia Grenswerk, Muziekcentrum de Bosuil, ECI Cultuurfabriek, Poppodium Volt, Nieuwe Nor, Muziekgieterij (ook niet voor het programmeren op locatie, dus buiten de ‘eigen podiummuren’). Muziekverenigingen (Hafabra), sportverenigingen, jubileumfeesten, carnavalsactiviteiten, benefietconcerten en -concerten of programma’s met cover- en tributebands komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Festivals met een grotere capaciteit dan 1500 bezoekers komen niet in aanmerking. Podia of festivals die al voor hun event/programma een bijdrage krijgen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Pop in Limburg of de Provincie Limburg komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Aanvragen

Uiterlijk één maand voor de activiteit (concert/festival) dient de aanvraag ingediend te zijn bij Pop in Limburg. Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier inclusief een begroting. Na afloop van de activiteit is de aanvrager verplicht om af te rekenen middels het afrekenformulier en het aanleveren van financiële bewijsstukken (facturen/gageverklaringen) en promotiemateriaal. De bijdrage wordt pas overgemaakt naar de bankrekening van de aanvrager als de afrekening volledig is ontvangen.

Bij promotie materiaal dient het logo van Pop in Limburg en het Cultuurfonds verwerkt te worden. Klik hier om de logo’s te downloaden.