Gemeenten

De meeste Limburgse gemeenten hebben eigen kunst- en cultuurbeleid. Vooral voor lokale kleine verenigingen en stichtingen is vaak een bijdrage voor een activiteit, project of evenement mogelijk. Lees je in op het (cultuur)beleid van de gemeente: waar willen ze naartoe, wat zijn speerpunten in het beleid en op welke manier kan ik met mijn ideeën en plannen daarop aanhaken? Het is belangrijk en handig om de juiste persoon (ambtenaar) op het gemeentehuis aan te spreken. Ga op de website op zoek naar de afdeling waaronder jeugd-, kunst- en/of cultuurbeleid valt. Vaak wordt dit ook samengepakt met beleidsterrein ‘welzijn’ of ‘leefbaarheid’.

Als je de juiste persoon niet kunt vinden, bel dan gewoon even met de gemeente. Leg uit dat je op zoek bent naar een ambtenaar die hierover gaat en die je kan adviseren. Laat je niet va de wijs brengen en vraag door, de aanhouder wint. Als de juiste persoon niet aanwezig is: vraag om een e-mailadres of bel de dag erna nog eens. Het is vooral ook slim om niet meteen om een subsidie te vragen. Maak een afspraak met de ambtenaar, vertel hem of haar over je ideeën. Maar ze ‘deelgenoot’ van je proces: de voorbereidingen, partners/sponsoren die willen meedoen e.d. Vraag hoe je het beste een aanvraag kunt indienen en waar je aan moet voldoen en dergelijke. Ook als zaken niet helemaal goed lopen in bijvoorbeeld het schrijfproces, de voorbereidingen of uitvoering van je project: vraag de ambtenaar om advies! Ben transparant, enthousiast en maak door goed contact te houden zichtbaar waar je mee bezig bent.

Alleen als je een goed en duidelijk projectplan hebt beschreven met een begroting, dan pas ga je een subsidieaanvraag indienen! Hoe? Klik hier voor advies!

Let op: de meeste subsidiebedragen beteken ook dat je aan bepaalde verplichtingen moet voldoen. Dan kunnen prestatieafspraken zijn (bijvoorbeeld: minimaal x-aantal deelnemers of bezoekers), maar ook afspraken als: gebruik maken van het logo van de gemeente op drukwerk, het indienen van een evaluatie, het afrekenen van de subsidie middels een financiële eindrapportage (incl. bewijsstukken zoals bonnetjes en dergelijke). Dat is niet heel moeilijk of spannend, als je je daar maar wel bewust van bent. Want als je niet aan deze verplichtingen (kunt) voldoen dan kan dat eventueel betekenen dat je de subsidie moet terug betalen.

Hieronder een overzicht van de ‘grote steden’. Bij kleine gemeentes: surf naar de website en bekijk of er beleid is op het gebied van kunst en cultuur. Als je er niet uitkomt: bel met ons! Wij kijken graag met je mee. (046-2021360 / info@popinlimburg.nl).