Gehonoreerde aanvragen Impulsregeling 2023

1. Stichting Podium Plus – Join the Band 2023 (Geleen)

Het projectplan “Join The Band 2023” van Stichting PodiumPlus-WM omvat verschillende muzikale activiteiten gericht op ouderen (50-plussers) in de Westelijke Mijnstreek. De activiteiten, zoals jamsessies, workshops en masterclasses, worden geleid door professionele docenten en vinden plaats in theater de Karroessel. Het project beoogt niet alleen de muzikale vaardigheden en kennis van de deelnemers te vergroten, maar ook eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. PodiumPlus heedft geen winstoogmerk en streeft naar kostendekkendheid en houdt de deelnemersbijdragen zo laag mogelijk. Er zijn twintig vrijwilligers beschikbaar voor de uitvoering van de projecten. Het project richt zich met name op de doelgroep van jonge ouderen (medioren), waarvoor momenteel te weinig activiteiten worden georganiseerd in de regio. Vanuit deze visie zal de stichting PodiumPlus de komende jaren een hoogwaardig en gedifferentieerd aanbod blijven realiseren om aan de behoeften van deze doelgroep te voldoen.

Meer info: website Stichting Podium Plus

2. Stichting Wel.kom – Freedump podium (Roermond)

Deze bijdrage vanuit de Impulsregeling voor Wel.kom in Roermond betreft de realisatie van het Freedumppodium tijdens de 5 Mei viering van 2023. Hoewel de reguliere activiteiten binnen het budget vallen, vragen de kosten voor de huur van podium, geluid en licht een extra middelen. Het project richt zich op het bieden van een podium aan jong talent uit Limburg en het stimuleren van jongeren om deel te nemen aan het Bevrijdingsfestival. De organisatie omvat drie groepen verantwoordelijk voor faciliteiten, programmering en PR, en preventieve activiteiten. Jongeren verkennen en ontwikkelen hun talenten onder begeleiding van jongerenwerkers. Het doel is tweeledig: jong talent een podium bieden en jongeren die traditionele festivals niet bijwonen, betrekken bij het vieren van vrijheid. Samenwerkingen met Kunstbende Limburg en Nieuwe Helden Next Level dragen bij aan een professioneel podium voor jong talent. De preventieve activiteiten, gericht op alcohol- en drugspreventie, worden door jongeren zelf bedacht en uitgevoerd, met ondersteuning van professionals. Wel.kom zorgt voor veiligheid en coördinatie met andere organisaties.

Meer info: website Bevrijdingsfestival Limburg

3. Zomer Joeks B.V. – Zomer Joeks Disk Jungskes (Venlo)

Dit project omvat de productie van een innovatieve afsluitende act tijdens Zomer Joeks 2023, gericht op het combineren van traditionele Venlose muziek met hedendaagse genres. Dit dient als inspiratiebron voor zowel traditionele als innovatieve muzikanten in de regio. De exclusieve productie wordt verzorgd door Venlose DJ-talenten Haantje Pappie en Joeks DJ Chocotoff, die samen een B2B DJ-act van 45 minuten creëren na een dag in de studio te hebben doorgebracht. Het project is bedoeld om verjonging en vernieuwing te brengen in de Vastelaovendmuziek en draagt bij aan talentontwikkeling, innovatie en de popsector in de regio. Het richt zich op drie doelgroepen: professionele en amateur muzikanten die samenwerken tijdens de productie, het Zomer Joeks publiek dat de act zal ervaren, en de maatschappij via media-aandacht. Het project heeft een duurzaam perspectief door de productie na Zomer Joeks breder in de regio aan te bieden en in het Vastelaovendseizoen 2023-2024 op meerdere podia te laten zien, met als doel een sneeuwbaleffect te creëren voor andere festivals en podia om met nieuwe Vastelaovendmuziek aan de slag te gaan.

Meer info: website Zomer Joeks

4. Stichting Limburg Festival – Village Bomber’s Requiem (Roggel)

Het Limburg Festival, gepland van 16 t/m 20 augustus 2023, biedt een buitengewone ervaring met meer dan 175 voorstellingen op meer dan 45 bijzondere locaties in Limburg. Het festival staat bekend om zijn unieke voorstellingen op aparte locaties, waaronder oude boerenschuren, kloosters, fabrieken en natuurgebieden. Deze locaties voegen een speciale dimensie toe aan de voorstellingen, die zich uitstrekken over de regio Midden-Limburg. Het festival streeft ernaar om theater dichter bij het publiek te brengen en verbindingen te leggen tussen de Limburgse cultuur, geschiedenis en natuur.
Een belangrijk aspect van het festival is talentontwikkeling, waarbij opkomende kunstenaars de kans krijgen om zich te presenteren. Het Limburg Festival werkt samen met verschillende makers, waaronder Thijs Schrijnemakers, om vernieuwende projecten te realiseren. Thijs Schrijnemakers, bekend van de orgelband Orgel Vreten, wil een crossmediale voorstelling genaamd “Village Bomber’s Requiem” creëren tijdens het festival, als eerbetoon aan zijn overleden vader. Dit project combineert muziek, spoken word en nieuwe media op bijzondere locaties in Midden-Limburg. Het Limburg Festival biedt niet alleen een platform voor bijzondere voorstellingen op unieke locaties, maar investeert ook in talentontwikkeling, samenwerkingen met de popsector en eerlijke vergoedingen voor kunstenaars en medewerkers.

Meer info: artikel in De Limburger over de voorstelling

5. Stichting Roermond in Tune – Activiteitenplan 2023 (Roermond)

Stichting Roermond in Tune heeft tot doel heeft de popscene in de regio nieuw leven in te blazen. De stad heeft in het verleden een levendige popcultuur gekend, maar is de laatste jaren haar positie als ‘Liverpool aan de Maas’ kwijtgeraakt. Door verschillende oorzaken zoals het gebrek aan repetitieruimtes en het sluiten van populaire locaties is het aantal muzikale samenwerkingen en ontdekkingen sterk afgenomen. De stichting wil deze trend keren door muzikanten, podia en publiek met elkaar te verbinden en diverse initiatieven te organiseren, zoals writerscamps, jamsessies, en festivals. Het doel is om de Roermondse popscene nieuw leven in te blazen en een platform te bieden voor zowel opkomende als gevestigde artiesten. De stichting heeft concrete subdoelstellingen geformuleerd, zoals het organiseren van evenementen, het bevorderen van samenwerkingen met andere steden, en het toegankelijk maken van Roermondse popmuziek via platforms zoals Spotify en Youtube. Door samenwerking met lokale partners en deelname aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma (PCR) hoopt de stichting haar missie te verwezenlijken en de popscene in Roermond nieuw leven in te blazen. Met een bijdrage uit de Impulsregeling draagt Pop in Limburg bij aan – een deel van – het omvangrijke activiteitenplan van Roermond in Tune in 2023.

Meer info: website Roermond in Tune

6. Stichting Amplify – Bandlab en Performday (Geleen)

Dit project richt zich op het aanpakken van een tekort aan muziekeducatie en samenwerkingen in de gemeente Sittard-Geleen, waarbij de nadruk ligt op samen muziek maken. Als actieve muzikanten en muziekdocenten willen de initiatiefnemers toegankelijke projecten organiseren om cultuur en muziekeducatie te bevorderen. Het hoofddoel is om deelnemers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met muziek en samen muziek maken, onder begeleiding van professionals. Het project bestaat uit twee onderdelen: BandLab en Perform Day. BandLab is bedoeld voor onervaren muzikanten, waarbij deelnemers in groepen een instrument leren bespelen en samen optreden. Perform Day biedt ervaren muzikanten de kans om in bands op te treden voor publiek. Beide onderdelen hebben als doel deelnemers te laten ervaren hoe het is om in een band te spelen en stimuleren zo sociale interactie en muzikale ontwikkeling. Het project wil op lange termijn samenwerkingen en betrokkenheid binnen de cultuursector vergroten. Het wordt uitgevoerd door Stichting Amplify in samenwerking met lokale muziekscholen, poppodium Volt en andere organisaties.

7. Stichting Herfshane Band – Zing Nog Ens (Venlo)

Het concept Zing Nog Ens heeft als vertrekpunt het koesteren en inspireren van de Limburgse dialectmuziek, die essentieel is voor de Limburgse culturele identiteit. Het concept heeft drie hoofddoelen: ten eerste het ondersteunen van de rijke liedjescultuur in Limburg door zowel jong talent als ervaren artiesten een podium te bieden. Ten tweede wordt de focus gelegd op de tekst van de liedjes door ze in verschillende arrangementen te presenteren, met speciale aandacht voor het Limburgs dialect. Ten derde streeft het concept naar verbinding tussen gemeenschappen door samen muziek te maken en elkaars liedjes te eren.
Het tv-programma, een variant op Beste Zangers, omvat drie afleveringen waarin vijf artiesten per aflevering een nummer naar keuze ten gehore brengen, omlijst door gesprekken over de betekenis van de nummers en de Limburgse muziektraditie. De opnames vinden plaats in Holland Casino, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om de opnamen bij te wonen. Omroep Venlo verzorgt de registratie en distributie van de afleveringen via diverse Limburgse omroepen.
De doelgroep van het programma bestaat uit liefhebbers van het Limburgse dialect, die via verschillende kanalen worden bereikt, waaronder televisie, internet en kennissessies. Het promotieplan omvat onder meer online adverteren, banners op lokale omroepwebsites en activiteiten in de binnenstad. Daarnaast worden er kennissessies georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek Venlo om de betekenis van dialect en muziek voor de Limburgse cultuur te bespreken en te benadrukken.

Meer info: website Omroep Venlo, Zing Nog Ens

8. Stichting Wel.kom – R.W.A. (Roermond)

Het initiatief genaamd “R.W.A.” is een toegankelijk evenement in Roermond dat lokaal hip-hop talent een podium biedt en de mogelijkheid biedt tot samenwerking, met als doel het creëren van een platform waar de stad behoefte aan heeft. Initiatiefnemer Ricky Koorndijk, een ervaren rapper en producer, wil een inclusieve plek creëren waar alle wijken en culturen welkom zijn. Het evenement komt voort uit het gebrek aan urban culturele faciliteiten in Roermond, en dient als inspiratiebron voor lokale artiesten en liefhebbers om zelf actief te worden in de scene. Door lokale artiesten, DJ’s en hosts een honorarium te bieden, investeert het project direct in de lokale scene en toont het serieuze erkenning voor hun werk. Het onderscheidend vermogen van het project ligt in het lokale karakter en de nadruk op het stimuleren van de culturele ontwikkeling binnen Roermond. Het streven is om een plek te creëren waar de urban cultuur kan samenkomen, ontwikkelen en floreren.
De missie van R.W.A. is om een bekend evenement te worden in Roermond voor liefhebbers van urban cultuur, waarbij alle uitingen van urban skills samenkomen en kunnen groeien. Het evenement is toegankelijk voor iedereen en heeft als doel talent te laten ontwikkelen en elkaar te laten ontmoeten. De doelstellingen van R.W.A. omvatten het bieden van een podium aan minstens vijf lokale creatieven tijdens elke editie, met als doel de urban scene in Roermond te stimuleren. Het tijdsplan omvat een periode van voorbereiding, promotie en uitvoering, met een specifiek opzet voor de avondeditie van R.W.A.

Meer info: aftermovie R.W.A. 2023

9. Stg. Muzieklab ROZ – Live album productie in Bankastudios (Maastricht)

De Bankastudios, voorheen bekend als de thuisbasis van de Regionale Omroep Zuid (ROZ), wordt omgevormd tot een muzikale hub. Stichting Muzieklab ROZ/Bankastudios heeft plannen om de studio nieuw leven in te blazen door het opnemen van een live album met de lokale band The Whims of the Great Magnet. Dit dient als een experiment om de mogelijkheden van de studio te tonen en talentontwikkeling te bevorderen. Het doel is om muzikanten en publiek samen te brengen voor een live optreden dat wordt opgenomen in de studio. Het resultaat zal worden gemixt en gemasterd, uitgebracht als een live album en online beschikbaar gesteld. Dit project heeft tot doel de Bankastudios als ideale plek voor opnames te promoten en meer artiesten en creatieve ondernemers aan te trekken. Het project richt zich op muzikanten en geluidstechnici in Maastricht en omgeving, evenals andere geïnteresseerden in de creatieve sector. Het omvat de voorbereiding van de band, het organiseren van een live optreden met opnames, mixen en masteren van het album, productie van cassettes en online distributie. Het project wordt geleid door Jan Sluijsmans, met de medewerking van Sander Haagmans en de band The Whims of the Great Magnet. Geluidstechnici zullen assisteren bij de opnames, terwijl de mix en mastering worden verzorgd door Arthur von Berg. De productie van cassettes wordt uitgevoerd door de Bandjesfabriek en online distributie door CDBaby. De opname van het live album vindt plaats op 22 december 2023, gevolgd door mixen en masteren in januari 2024. De cassettes worden verwacht te worden gedrukt in februari/maart, waarna het album online wordt uitgebracht. De promotie van het project wordt gedaan via persoonlijke uitnodigingen en social media, met een focus op het aantrekken van muzikanten en creatieve ondernemers naar Bankastudios. De verwachte opkomst voor het live optreden is ongeveer 80 personen.

10. Heads Up mgmt / Rare Peeps – The Cornerstone (Maastricht)

De studio ‘The Cornerstone’ werd in 2021 gerealiseerd voor Zuid-Limburgse rappers. De studio versterkt de lokale hiphopscene en bevorderd de aansluiting van de Limburgse hiphopscene op landelijk niveau. De vestiging van de studio in het oude ROZ-gebouw heeft niet alleen de hiphopscene dichter bij elkaar gebracht, maar heeft ook geleid tot een divers muziekklimaat door ontmoetingen met andere muzikale huurders en artiesten in het pand uit verschillende genres. Momenteel is de poule van artiesten uitgebreid met een 3-tal andere muzikanten, waaronder producers, wat het skill pallet van de studio vergroot. De studio fungeert ook als ontmoetingsplek voor artiesten uit andere delen van Nederland, waardoor het een centraal punt is geworden voor creatie, ontmoeting en leren.

De doelstelling voor 2024 is om de studio verder uit te breiden en te voorzien in de behoeften van nieuwe talenten voor een goede opnameplek. De resultaten van het eerste jaar zijn behaald en zelfs overtroffen, met 10 releases per jaar en een levendige en inspirerende omgeving. Voor het komende jaar is het doel om de studio te stimuleren en te professionaliseren, zodat het op eigen benen kan staan. Dit omvat ook het verkennen van financieringsmogelijkheden, zoals het beschikbaar maken van de ruimte voor commerciële projecten, terwijl de studio toch een laagdrempelige plek blijft voor talentontwikkeling.