Makersregeling Pop in Limburg

Vanaf  1 januari 2023 kun jij weer een bijdrage aanvragen. Lees hieronder wat je daarvoor moet doen!

Als uitvoerende muzikant kun je een aanvraag indienen bij Pop in Limburg ter ondersteuning van jouw project, onderzoek en/of ontwikkeltraject. Per project kan er tussen de €1.000 en € 5.000 worden aangevraagd. Deze makersregeling is bedoeld voor muzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrièrepad vormgeven. We richten ons op pre- tot mid-career muzikanten die een financieel steuntje in de rug nodig hebben om tot een volgende tour, geluidsdrager, een multi- of interdisciplinaire samenwerking te komen en/of een bijdrage kunnen gebruiken bij een eigen ontwikkeltraject. Wij richten ons op muzikanten die naast financiële steun gebaat zijn bij inhoudelijke begeleiding.

Wie komt voor een bijdrage uit de Makersregling in aanmerking?

Deze makersregeling is bedoeld voor muzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrièrepad vormgeven. Je kan een aanvraag doen als je iets wil onderzoeken, ontwikkelen en/of maken rondom een eigen muziekproject. Denk hierbij aan financiering voor coaching, expertise, een tour, geluidsdrager of een multi- of interdisciplinaire samenwerking. Wij richten ons op muzikanten die naast financiële steun gebaat zijn bij inhoudelijke begeleiding.

Profiel artiest

  • De artiest is in Limburg gestationeerd; bepalend is niet de woonplaats, maar de financiële en artistieke banden met de provincie Limburg;
  • De artiest voert (hoofdzakelijk) eigen materiaal uit of materiaal dat specifiek voor de artiest wordt geschreven;
  • De artiest werkt met muziekprofessionals samen, die een duidelijk gedefinieerde rol spelen in de ontwikkeling van de artiest;
  • De artiest is al geruime tijd aantoonbaar actief en zichtbaar;
  • De artiest bevindt zich in de fase ‘(pre) mid-career’; heeft één of meerdere releases en tournees afgerond, media-aandacht gegenereerd en een fanbase opgebouwd.

Beoordelingscriteria
De aanvraag heeft betrekking op een creatief en zakelijk traject met een looptijd van minimaal één en maximaal twee jaar, waarin de ontwikkeling van de specifieke artiest centraal staat. Voorop staat dat de artiest eigen werk ontwikkelt en uitvoert. Plannen worden getoetst op zakelijke en formele eisen, zoals de haalbaarheid van het financieringsplan en de gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen.

Beschikbare bedragen
Voor dit programma is in totaal € 30.000 beschikbaar in 2022, waarvan € 20.000 bijgedragen door de Provincie Limburg en € 10.000,- door het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. De regeling loopt in de jaren 2019 t/m 2023.  Pop In Limburg dekt per aanvraag maximaal 50% van de totale begrote kosten. Per project kan er tussen de €1.000 en  € 5.000 worden aangevraagd. Een act mag per project/onderzoek/traject maximaal één keer gebruik maken van deze regeling.

Door wie wordt deze subsidie aangevraagd?

Een aanvraag kan alleen door de artiest zelf worden gedaan. Derde partijen (publishers, managementbureau’s, platenlabels, etc.) worden van harte uitgenodigd om met hun artiest mee te denken, maar de artiest neemt de leiding en is het contactpersoon voor dit traject.

Hoe doe ik een aanvraag?
Artiesten kunnen een aanvraag doen door het aanvraagformulier op www.popinlimburg.nl/makersregelingformulier in te vullen. Voor vragen omtrent deze regeling, het doen van een aanvraag of het invullen van het aanvraagformulier kun je mailen naar ondersteuning@popinlimburg.nl

Na het indienen van de aanvraag neemt Pop In Limburg contact op met de aanvrager en bereidt in samenspraak met de aanvrager een promotiepitch voor. Op 19 maart 2023 houdt de aanvrager een pitch van maximaal 5 minuten voor een commissie met leden uit verschillende expertisegebieden. Deze pitch is publiekelijk toegankelijk. Na de pitch hoort de aanvrager zo snel mogelijk, maar niet eerder dan 2 weken, schriftelijk of de aanvraag is goedgekeurd.

Aanvraagperiode
Voor 2024 is het nog niet mogelijk om een aanvraag voor deze regeling in te dienen.

De beoordeling
De aanvraag wordt door een onafhankelijke, externe commissie beoordeeld. Pop in Limburg heeft een begeleidende rol in het traject voorafgaand aan de pitch én tijdens de looptijd van het project. Bij de beoordeling van het project wordt er enkel gekeken naar het online vragenformulier en het toegevoegde begrotingsplan. Eventuele (gemailde) bijlagen, bijvoorbeeld uitgebreidere projectplannen, case for support, etc. worden niet in de aanvraag meegenomen. Belangrijke delen uit deze documenten dient de aanvrager te verwerken in het online aanvraagformulier.

Bij toekenning:

  • Ontvangt de artiest 70% van het toegekende bedrag als voorschot en 30% na de inhoudelijke en financiële evaluatie van het project.
  • Wordt de artiest onderdeel van een intervisiegroep waarbij de artiest 80% aanwezig dient te zijn bij de intervisiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten (minimaal 4 per jaar) worden ingepland op basis van een datumprikker. Deze groepssessies worden door professionals van Pop in Limburg begeleid.
  • De inhoudelijke en financiële afrekening van het project vindt uiterlijk drie maanden na afloop van het project plaats.

Bij afwijzing:

  • Ontvangt de aanvrager een schriftelijke onderbouwing aan de hand van de beoordelingscriteria. Er is geen mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.

Vragen?

Heb je vragen over deze bijdrageregeling of wil je advies over hoe je een bijdrage kunt aanvragen? Neem dan gerust contact op met onze collega Jesse Deledda via e-mail of bel 046-2021360.