Nieuws

Pop in Limburg introduceert nieuwe makersregeling voor popmuzikanten

Pop in Limburg kondigt een nieuwe financiële bijdrageregeling aan voor popmuzikanten. Vanaf 1 augustus 2019 kun je als jonge uitvoerende popmuzikant een aanvraag indienen bij Pop in Limburg ter ondersteuning van jouw project. Per project kan er maximaal € 5.000 worden aangevraagd.

Deze makersregeling is bedoeld voor popmuzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrièrepad vormgeven. Pop in Limburg richt zich op pre- tot mid-career popmuzikanten die een financieel steuntje in de rug nodig hebben om tot een volgende tour, geluidsdrager, een multi- of interdisciplinaire samenwerking te komen. Pop in Limburg richt zich op popmuzikanten die naast financiële steun gebaat zijn bij inhoudelijke begeleiding in hun ontwikkelingstraject. Het doel van deze makersregeling is het creëren en/of faciliteren van betaalde werkgelegenheid voor uitvoerende popmusici en daarbinnen ook specifiek de programmatische ondersteuning van uitvoeringen / voorstellingen; en daarnaast het stimuleren van talentontwikkeling.

“Het afgelopen jaar zijn we als popkoepel in de gelegenheid geweest om een drietal regelingen te ontwerpen waarmee we de popmuzieksector in Limburg kunnen ondersteunen. Daarmee richten we ons dus met name op de infrastructuur: podia, festivals en diverse stichtingen en organisaties. Met deze nieuwe regeling richten we ons nadrukkelijk op muzikanten in Limburg en met name die muzikanten die een professionele carrière nastreven. We begeleiden deze muzikanten en dragen financieel bij aan hun ontwikkelingstraject. Op deze manier creëren we nieuwe kansen voor muzikanten en maken we onze provincie nóg aantrekkelijker voor toptalent” aldus Paul Moerel.

Projecten/activiteiten moeten aan verschillende criteria voldoen die uitgezet zijn in de regeling die te vinden is op de website van Pop in Limburg. Zo moet de aanvraag betrekking hebben op een creatief en zakelijk traject met een looptijd van minimaal één en maximaal twee jaar, waarin het vooruit helpen van de specifieke artiest centraal staat. Voorop staat dat de artiest eigen werk ontwikkelt en uitvoert. Plannen worden getoetst op zakelijke en formele eisen, zoals de haalbaarheid van het financieringsplan en de gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen.

Dit is de vierde bijdrageregeling die Pop in Limburg in 2019 lanceert. Voor dit programma is € 20.000 per jaar beschikbaar. De regeling loopt in de jaren 2020, 2021 en 2022.  Pop In Limburg dekt maximaal 50% van de totale kosten. Per project kan er maximaal € 5.000 worden aangevraagd. Een act mag per project maximaal één keer per kalenderjaar gebruik maken van deze regeling.

Voor meer informatie over de regeling, de aanvraagcriteria en procedure, klik op deze LINK.

Foto: Mt.Atlas/ fotograaf: Mitchell Giebels

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht