Nieuws

Pop in Limburg en Prins Bernhard Cultuurfonds kondigen nieuwe stimuleringsregeling voor programmering popmuziek aan.

Pop in Limburg start in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg een stimuleringsregeling voor kleinere festivals en popconcerten in de provincie Limburg. Voor de regeling is er een totaalbedrag van €20.000,- beschikbaar. Dit betekent dat er voor minimaal 16 festivals en 40 concerten een bijdrage kan worden aangevraagd bij de provinciale popkoepel.

Pop in Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg investeren met deze regeling gezamenlijk in de ‘humuslaag’ van de Limburgse popsector en dragen zorg voor spreiding van popcultuur en podiumkansen voor (live) muzikanten en bands in Limburg.

“Door gewijzigde drank- en horecawetten, strengere geluidsnormen en gemeentelijke bezuinigingen dreigen meer en meer kleinere popfestivals en concerten in de provincie te verdwijnen. Subsidie- en fondswerving is voor veel kleine en vaak op vrijwilligersbasis georganiseerde initiatieven te complex en wordt om die reden vaak nagelaten. Ondanks dat deze organisaties meestal wel goed in staat zijn om (lokale) sponsors aan zich te binden, krijgen ze vaak hun begroting niet dekkend. Dat maakt het programmeren van livemuziek (te) risicovol. Een verschraling van de Limburgse popcultuur is hiervan een gevolg, terwijl juist kleinere initiatieven met een beperkt bedrag ter ondersteuning hun festival of concert al kunnen realiseren.”, aldus Paul Moerel, directeur van Pop in Limburg. De regeling is geïnspireerd op de oude ‘D-podia en C-festivals’ regeling van het Fonds Podiumkunsten en op soortgelijke regelingen in onder andere Rotterdam (Popunie) en Friesland (Stg. Frieslandpop).

Alleen kleine muziek- en cultuurpodia met een maximale capaciteit van 300 bezoekers en kleine festivals met een maximale capaciteit van 1500 bezoekers komen in aanmerking voor een bijdrage. De stimuleringsregeling dient als bijdrage te dienen voor de uitbetaling van gages aan de optredende acts/muzikanten van alle muziekstromingen en disciplines.

Voor meer informatie over de regeling, de aanvraagcriteria en procedure, zie deze link.

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht