Nieuws

Pop in Limburg blikt alvast vooruit: ‘Meer ruimte voor ontmoeting mogelijk maken’

Door Tom Janssen, december 2022

2023 staat op punt van beginnen. Het ideale moment voor veel organisaties om eens te kijken naar hun ambities op lange termijn. De wereld verandert immers razendsnel en daar moet je als organisatie op inspelen. Dat geldt ook voor Pop in Limburg. De popkoepel zit midden in een proces waarin toekomst, rol en toegevoegde waarde tegen het licht gehouden worden. Journalist Tom Janssen sprak hierover met een aantal teamleden van Pop in Limburg: “We willen veel meer vraaggericht gaan werken.”

Het gesprek voor dit artikel vindt plaats vlak voor de feestdagen. Een welkom rustmoment voor het Pop in Limburg-team dat, net als de rest van het popveld, een ontzettend druk 2022 achter de rug heeft. Nu de samenleving voor het eerst na de pandemie weer ‘open’ mocht, moesten podia en festivals in allerijl hun programma’s optuigen en producties draaien. Het popseizoen kwam in een stroomversnelling terecht en, na alle coronastress van de jaren voordien, vroeg dat veel van de mensen in de sector.

Bovendien zette het voorbije jaar ook de rol van Pop in Limburg in een nieuw daglicht. Want de popsector is, net als de rest van de wereld, danig veranderd als gevolg van corona. “Hoe ga je je daartoe verhouden?”, stelt directeur Paul Moerel. “Die vraag hebben we binnen ons team besproken op een recente heidag. Wat doe je nog wel? Wat doe je niet meer? En, het allerbelangrijkste, wat heeft het Limburgse popveld van ons nodig?”

De hei op

Om die vragen te beantwoorden, organiseert Pop in Limburg, behalve een heidag met de eigen club, ook inhoudelijke sessies met mensen uit de sector. Artiesten, medewerkers van podia en festivals, kunstenaars, organisatoren, mensen die zich bezighouden met management en boekingen, enzovoorts. Deze sessies worden begeleid door The Curiosophy Collective; een bureau dat organisaties helpt om complexe vraagstukken van een antwoord te voorzien. Uiteindelijk wordt alle input verwerkt in een nieuw beleidsplan, dat pas over ruim twee jaar zal verschijnen.

Maar dat betekent niet dat Pop in Limburg stilzit. De eerste sessie met The Curiosophy Collective heeft inmiddels al plaatsgevonden. Het onderwerp? Mentale gezondheid en maakplekken. Paul legt uit: “Er zijn de afgelopen jaren prachtige podia gerealiseerd in Limburg, waar je de beste optredens kunt zien. Tegelijkertijd is er ook een afstand tussen die podia en de jongerencultuur. Er zijn steeds minder plekken waar jongeren in een prettige, veilige en creatieve omgeving dingen kunnen maken. Plekken die minder ‘gevestigde instituten’ zijn, maar waar je de vrijheid voelt om samen muziek te maken, mensen te ontmoeten en creatief te zijn. Zulke plekken zijn enorm belangrijk voor jongeren om zich mentaal goed te voelen. Mede door corona is die behoefte hiernaar alleen maar groter geworden, zo bleek uit de sessie.”

Kom vooral langs

Er zullen de komende tijd nog meer sessies georganiseerd worden. Paul heeft een hele reeks onderwerpen in gedachten: “Denk aan diversiteit, een veilige werkomgeving of fair practice. Educatie en talentonwikkeling. En hoe we communiceren en samenwerken in onze sector”. Maar, zo benadrukt hij, “wij zijn vooral erg benieuwd welke thema’s het Limburgse popveld belangrijk vindt. En hoe zij denken dat wij hen hierbij kunnen helpen. Dus: laat vooral weten welke ideeën of vragen je hebt. Neem contact op, kom langs!”

Wél duidelijk is dat Pop in Limburg de komende jaren een andere rol zal krijgen. Minder uitvoerend, maar meer ondersteunend en ‘voorwaardenscheppend’: “Wij kunnen de popsector helpen met strategische vraagstukken bijvoorbeeld, op het gebied van funding, lobby en zichtbaarheid. Maar we hebben ook kennis en netwerk in huis. Mensen kunnen daar een beroep op doen.”

Communities bouwen

Projectmedewerker Jesse Deledda heeft intussen aandachtig zitten luisteren naar wat Paul zei. “De laatste jaren heeft Pop in Limburg heel veel zélf georganiseerd. Ik denk dat we nu nog meer moeten kijken naar de vragen die mensen uit het Limburgse popveld voor óns hebben. Hoe kunnen we onze kennis en ons netwerk zó inzetten dat het aansluit bij de behoeften die in de sector leven?”, vult hij aan. “Kortom: hoe kunnen we vraaggericht in plaats van aanbodgericht gaan werken?”

Jesse’s collega Marije van Veen is het daar roerend mee eens: “Bovendien kunnen we vragen die we krijgen met elkaar matchen en daar ons aanbod op inrichten. Dan kunnen we de juiste mensen met elkaar in verbinding brengen, zodat er nieuwe communities ontstaan.” Marije is sinds kort bezig om zo’n community te bouwen met Young Professionals uit de Limburgse popmuziek. “Niet de artiesten, maar de mensen daar omheen. Die zelfstandig aan de weg timmeren als, bijvoorbeeld, boeker, producer of organisator”, beschrijft ze. “Ik praat met hen om te horen wat er leeft en wat ze nodig hebben. En vervolgens ga ik kijken hoe Pop in Limburg hen kan verbinden, helpen én inspireren.”

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie

Maar als er één woord is wat volgens deze drie Pop in Limburg-teamleden belangrijk is, dan is het wel: ruimte. “We gaan met ons aanbod niet alles dichttimmeren”, benadrukt Paul. “Juist de ruimte voor ontmoeting, los van het programma van een event of sessie, is ontzettend belangrijk. Die toevallige ontmoetingen – waar mensen met elkaar in gesprek raken en van daaruit samen dingen gaan doen – zijn enorm waardevol. De ruimte hiervoor zouden we als Pop in Limburg de komende jaren nóg meer willen faciliteren.”

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht