Nieuws

Pop in Limburg biedt ook in 2020 extra financiële ondersteuning voor de popsector

Dankzij de samenwerking tussen Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, de Provincie Limburg en Pop in Limburg kunnen de (bijdrage)regelingen voor de Limburgse popsector een jaar gecontinueerd worden. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zal in 2020 bijdragen aan de Impulsregeling, de Makersregeling en de Programmeringsregeling. Het gaat in totaal om een bedrag van €25.000 dat Pop in Limburg dankzij het cultuurfonds extra kan investeren in het popveld en makers.

Makersregeling
Vanaf 1 maart 2020 kun je als jonge uitvoerende popmuzikant een aanvraag indienen bij Pop in Limburg ter ondersteuning van jouw project. Mede dankzij de financiële samenwerking met Prins Bernhard cultuurfonds is er dit jaar weer €25.000 beschikbaar voor deze regeling. Er kan per project een maximaal bedrag van €5.000 aangevraagd worden. Deze makersregeling is bedoeld voor popmuzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrièrepad vormgeven. Pop in Limburg richt zich op pre- tot mid-career popmuzikanten die een financieel steuntje in de rug nodig hebben om tot een volgende tour, geluidsdrager, een multi- of interdisciplinaire samenwerking te komen. Wij richten ons op popmuzikanten die naast financiële steun gebaat zijn bij inhoudelijke begeleiding in hun ontwikkelingstraject.

Impulsregeling
Pop in Limburg heeft in 2020 een budget van € 20.000,- om (pop)muziek initiatieven en projecten in de (Nederlandse) Provincie Limburg een extra financiële impuls te geven. Met dit budget, onder de noemer ‘Impulsregeling Popmuziek Limburg’, wil de stichting de dynamiek bevorderen die de voorbije jaren in de Limburgse popsector is ontstaan. Projecten die gericht zijn op talentontwikkeling, die een innovatief karakter hebben en waarbij samenwerking met de omgeving en andere (pop)muziek organisaties een belangrijke rol speelt, hebben de voorkeur. Met deze bekendmaking wordt de mogelijkheid opengesteld om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit de impulsgelden voor het jaar 2020.

Stimuleringsregeling programmering kleine podia en festivals
Pop in Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg investeren met deze regeling gezamenlijk in de ‘humuslaag’ van de Limburgse popsector en dragen zorg voor spreiding van popcultuur in Limburg en daarvoor heeft Pop in Limburg in 2020 een budget van €20.000,-. Door gewijzigde drank- en horecawetten, strengere geluidsnormen en gemeentelijke bezuinigingen dreigen meer en meer kleinere popfestivals en concerten in de provincie te verdwijnen. Subsidie- en fondswerving is voor veel kleine en vaak op vrijwilligersbasis georganiseerde initiatieven te complex en wordt om die reden vaak nagelaten. Ondanks dat deze organisaties meestal wel goed in staat zijn om (lokale) sponsors aan zich te binden, krijgen ze vaak hun begroting niet dekkend. Dat maakt het programmeren van livemuziek (te) risicovol. Een verschraling van de Limburgse popcultuur is hiervan een gevolg, terwijl juist kleinere initiatieven met een beperkt bedrag ter ondersteuning hun festival of concert al kunnen realiseren.

Voor meer informatie over de regelingen gaat u naar www.popinlimburg.nl/popadvies/subsidie-en-fondswerving. Tevens vind u hier de aanvraagformulieren en contactgegevens per regeling.

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht