Nieuws

Open oproep Inspiratieprijs Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg 2022

MAASTRICHT, 2 juni 2022 – De Inspiratieprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt in één van de categorieën van het Cultuurfonds. De uiteindelijke prijswinnaar zal op 17 november a.s. de prijs ontvangen uit handen van de commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Limburg. De prijs bestaat uit een bedrag van € 15.000 en een glasobject van kunstenares Ruth Houkes.

Dit jaar is het uitgangspunt ‘Cultuur als verbinder’.
Naast de intrinsieke waarde is cultuur voor veel mensen betekenisvol om vele andere redenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de sociale betekenis die cultuur kan hebben. Via cultuur kunnen op allerlei wijzen nieuwe verbindingen gemaakt worden; tussen disciplines, tussen groepen, talen en generaties, tussen steden en dorpen, tussen amateurs en professionals, maar ook tussen mens en natuur.

Wij roepen organisaties, gezelschappen, makers, kunstenaars, ontwerpers, amateurs en professionals op, die in een veranderende tijd op inspirerende wijze ‘cultuur als verbinding’ binnen hun praktijk als uitgangspunt of doelstelling hebben: door middel van publieksparticipatie, integratie, milieu, tentoonstellingen, voorstellingen of andere vakspecifieke uitingen.
Het betreft organisaties, gezelschappen, makers, kunstenaars of ontwerpers binnen alle werkterreinen van het Cultuurfonds, gevestigd en werkzaam in Limburg.

Reageren op deze open oproep kan tot uiterlijk donderdag 30 juni 2022 door de volgende gegevens te sturen naar Mariëlle van Eijs: m.vaneijs@cultuurfonds.nl.

Gegevens
– De naam van de organisatie, gezelschap, maker, kunstenaar of ontwerper.
– Een kort statement waarom deze open oproep van toepassing is op de eigen organisatie/praktijk, onderbouwd met een aantal beelden en een link naar relevante andere websites of informatie (max. 150 woorden).
– Website, waaruit voor de jury de relatie met het uitgangspunt van de Inspiratieprijs Cultuurfonds Limburg 2022 blijkt.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit Chequita Nahar, voorzitter jury en bestuurslid Cultuurfonds Limburg; Paul Moerel, bestuurslid Cultuurfonds Limburg; Nina Willems, theatermaker en artistiek leider PANDA Collectief en Joep Vossebeld, curator Odapark en schrijver.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdragen van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht