Nieuws

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie

Met dit onderzoek wil de Taskforce GO! in beeld brengen hoe groot het probleem precies is, waar de knelpunten met name zitten en hoe we het samen beter kunnen doen. De Taskforce GO! – voor een veilige, diverse en inclusieve muzieksector – is een initiatief van de NVPI. Veertien groepen uit de muzieksector zijn in de taskforce vertegenwoordigd. Meer informatie over de taskforce en de leden vind je op TaskforceGO!.

Waar gaat het over?
Dit onderzoek gaat over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag (van intimidatie, pesten, discriminatie, fysiek geweld, tot seksueel grensoverschrijdend gedrag). We vragen naar eigen ervaringen (als slachtoffer en/of pleger), maar ook naar wat je tijdens je werk in de muziekindustrie ziet of hoort van wat anderen overkomt.

Wie doen er mee aan het onderzoek?
De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die betaald of vrijwillig werkzaam is (geweest) in de Nederlandse muziekindustrie. Ook als je zelf geen vervelende ervaringen hebt gehad, is het belangrijk om je stem te laten horen, want alleen zo krijgen we een goed beeld van de omvang van het probleem. Zo maken we samen de muzieksector een veilige werkplek voor iedereen!

Anonimiteit en veiligheid
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Movisie, een onafhankelijk publiek kennisinstituut, en is volledig anoniem. De gegevens worden anoniem opgeslagen en verwerkt en zijn niet herleidbaar naar personen. De resultaten gaan naar de Taskforce GO! en vormen de basis voor hun plan om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht