Nieuws

Nieuw noodfonds voor ZZP’ers in Limburgse cultuursector!

Er is een nieuw noodfonds voor de Limburgse culturele sector. Deze regeling is specifiek bedoeld voor culturele en creatieve zzp’ers die in de periode 1 november 2021 tot en met 27 maart 2022 inkomstenderving hebben (gehad) vanwege de coronacrisis én niet in aanmerking zijn gekomen of komen voor financiële steunmaatregelen. De regeling spitst zich toe op makers, artiesten en artistiek begeleiders die als zzp’er werkzaam zijn in de amateurkunst- en/of carnavalssector en zzp’ers die als conceptontwikkelaar of facilitair uitvoerder actief zijn in de kunsten-, erfgoed-, creatieve en carnavalssector. Zij kunnen vanaf maandag 14 februari 2022 om 09.00 uur tot en met dinsdag 15 februari 2022 om 17.00 uur een aanvraag indienen voor compensatie van inkomstenverlies, voor een ontwikkelingstraject of een nieuw amateurkunstproject.

Welke culturele en creatieve zzp’ers komen in aanmerking voor de bijdrageregeling?
Met het beschikbare budget van € 245.000,- is de regeling toegespitst op de zzp’ers die het allerzwaarste getroffen zijn door de coronacrisis en geen gebruik konden of kunnen maken van financiële steunmaatregelen. Het gaat om culturele en creatieve zzp’ers die:

  • als kunstenaar, artiest, maker, artistiek begeleider en/of docent werkzaam zijn in de amateurkunst- en/of carnavalssector.
    of
  • als licht- en geluidtechnicus en/of -ontwerper, boeker, decorontwerper en/of -bouwer, rondleider, curator, tentoonstellingsontwerper en/of -bouwer, visueel maker, cameraman werkzaam zijn in de kunsten-, erfgoed-, creatieve, en carnavalssector.

Webinar
In een webinar, dat je van 1 tot en met 15 februari kunt bekijken via de website van het Huis voor de Kunsten Limburg, worden de provinciale bijdrageregeling voor zzp’ers, de voorwaarden en de aanvraagprocedure toegelicht.

Waarvoor kun je een aanvraag indienen?
Bovenstaande culturele en creatieve zzp’ers kunnen een aanvraag tussen de €500,- en € 5.000,- indienen in één van onderstaande categorieën.

1. Compensatie
In de categorie ‘Compensatie’ kunnen culturele en creatieve zzp’ers een aanvraag indienen voor de inkomstenderving die zij door de coronacrisis hebben gehad of nog verwachten in de periode 1 november 2021 tot en met 27 maart 2022 (hele periode of een deel hiervan). Het inkomen moet in deze periode met minimaal 50% zijn gedaald. De inkomstenderving van minimaal 50% heeft betrekking op het totale inkomen. Daarbij gaat het dus ook om inkomsten uit zzp-werkzaamheden buiten de culturele en creatieve sector en/of werk in loondienst in of buiten de culturele en/of creatieve sector.

2. Ontwikkeling
In de categorie ‘Ontwikkeling’ staat het weerbaar(der) maken van culturele en creatieve zpp’ers centraal. In deze categorie kunnen zzp’ers een aanvraag indienen die hun professionele ontwikkeling bevordert of hun werkpraktijk beter laat aansluiten bij de nieuwe realiteit (bijvoorbeeld online repeteren of lesgeven). Het gaat om aanvragen waarmee een bijscholingstraject in de culturele en creatieve sector óf de aanschaf van materialen ten behoeve van de nieuwe werkpraktijk bekostigd kan worden.

3. Nieuw amateurkunstproject
In de categorie ‘Nieuw amateurkunstproject’ kunnen aanvragers een vergoeding krijgen voor de uren die zij investeren in een nieuw te ontwikkelen project op het gebied van amateurkunst. In de uitvoering van het project werkt de aanvrager bij voorkeur samen met een amateurkunstgroep (een amateurkunstvereniging of informele groep). De bijdrage is nadrukkelijk niet bedoeld als tegemoetkoming in productiekosten (aanschaf materialen, huur locatie etc.).

Hoe en wanneer kun je een aanvraag indienen?
Behoor je tot de eerder genoemde doelgroepen en wil je een aanvraag indienen? Bekijk dan op www.hklimburg.nl/bijdrageregeling de voorwaarden en bereid je aanvraag alvast voor. Een aanvraag indienen doe je via het online aanmeldformulier dat vanaf maandag 14 februari 2022 om 09.00 uur tot en met dinsdag 15 februari 2022 om 17.00 uur online komt te staan op eerder genoemde website. Aanvragen kan dus in die periode.

Wanneer ontvang je uitsluitsel?
Op dinsdag 15 februari 2022 om 17.01 uur sluit de indientermijn. Uiterlijk vrijdag 18 maart 2022 krijg je te horen of jouw aanvraag wordt toegekend of afgewezen. Toekenning vindt plaats als een aanvraag aan alle criteria voldoet en positief wordt beoordeeld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend, zolang het budget van de bijdrageregeling toereikend is.

Vragen of meer weten?
Op www.hklimburg.nl/bijdrageregeling vind je alle informatie over de bijdrageregeling. Op dinsdag 1 februari wordt er een webinar online geplaatst waarin de provinciale bijdrageregeling voor zzp’ers wordt uitgelegd. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via jesse@popinlimburg.nl of 046 202 1360.

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht