IB47 declaratieformulier

1
2
3
  • Dit formulier dient volledig te worden ingevuld in verband met een eventuele controle van de Belastingdienst. Op de loonbelasting is van toepassing de zogenaamde IB47 regeling, waardoor de betrokkene het bedrag moet verantwoorden onder de bijverdienste regeling. Deze regeling verplicht ons uw NAW-gegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer en gedeclareerde vergoeding het eind van het jaar door te geven aan de Belastingdienst. De eventuele vergoeding van de reiskosten vallen hier niet onder. We geven geen (overige) persoonsgegevens door aan derden, mits u hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Indien dit het geval is nemen we dus eerst contact met u op. Alleen als het formulier volledig en correct is ingevuld kan Pop in Limburg tot betaling van de afgesproken vergoeding overgaan.