Nieuws

Grenswerk presteert bovengemiddeld

Exploitatieonderzoek: podium maakt beloftes waar

Poppodium Grenswerk presteert veel beter dan bij de oprichting werd becijferd. Het Venlose podium realiseert ook een hoger schaalniveau dan vergelijkbare podia in het land. Toch blijft de financiële druk hoog omdat Grenswerk niet volledig is gecompenseerd voor de hoge onderhouds- en vervangingskosten. Dat blijkt uit het exploitatieonderzoek dat de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente Venlo is uitgevoerd. Ook in 2018 heeft Grenswerk een klein positief financieel resultaat geboekt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door organisatiestrateeg Thomas van Dalen die ruime ervaring heeft met vergelijkbare onderzoeken in de popsector. Hij vergeleek Grenswerk met podia van ongeveer dezelfde omvang in vergelijkbare steden als Deventer, Amstelveen, Drachten, Apeldoorn en Amersfoort.

Uit die vergelijking blijkt dat Grenswerk méér activiteiten organiseert dan de referentiepodia en méér bezoekers trekt, zowel in absolute aantallen als afgezet tegen het aantal inwoners. Ook de inkomsten uit kaartverkoop en horeca liggen op een hoger niveau dan de vergelijkbare podia. Grenswerk overstijgt bovendien ruimschoots de verwachtingen van het plan dat LAgroup in 2012 maakte, voorafgaand aan de start van het podium. Het podium trekt inmiddels 45.000 bezoekers op jaarbasis. Dat is veel hoger dan het plafond van 29.000 bezoekers dat LAgroup op termijn mogelijk achtte voor Grenswerk.

Thomas van Dalen: “Het succes van Grenswerk wordt overschaduwd doordat voorspelde tekorten zich daadwerkelijk voordeden. Daarbij speelde mee dat de afspraken over onderhoud en vervangingen zoals die tussen podium en gemeente zijn gemaakt, afweken van de adviezen. Feitelijk is Venlo echter een voorziening rijker om trots op te zijn. Want de prestaties zijn ruim boven verwachting en de aanlooptekorten die zich voordeden waren grotendeels voorspeld. De manier waarop het podium de tekorten te lijf ging geeft vertrouwen voor de toekomst. Het is nu hoog tijd voor een oplossing voor de problematiek rondom onderhoud en vervanging.”

Afgelopen week bleek dat Poppodium Grenswerk in 2018 een klein positief resultaat heeft behaald. Ook in 2017 werden zwarte cijfers geschreven. In 2015 en 2016 leed het podium verliezen. De exploitatie blijft dus kwetsbaar. Het podium is gestart met een subsidie die ongeveer € 80.000 per jaar lager lag dan op basis van het ondernemingsplan van LAgroup geadviseerd werd. Thomas van Dalen: “Daardoor staan de bedrijfsvoering en kerntaken permanent onder een te hoge druk.”

Thomas van Dalen adviseert de gemeente Venlo om het podium alsnog te compenseren voor de hoge huisvestingslasten en een nieuw meerjarenplan te maken voor onderhoud en investeringen. Ook stelt Van Dalen dat terugbrengen van de subsidie geen reële optie is: de concurrentie in de provincie neemt toe en downgraden zou de effectiviteit in gevaar brengen.

De prestaties op het gebied van educatie en talentontwikkeling zijn volgens Van Dalen “goed te noemen”, maar het onderzoek benoemt ook dat “verdere vitalisering van de popoefenruimtes en uitbouw van het maatschappelijk-educatieve programma wordt beperkt door tijd en middelen. Het team werkt al onder hoge druk en alle energie is nodig om de reguliere exploitatie op niveau te houden.”

Het volledige exploitatieonderzoek ‘Venlo Waardig’ van Thomas van Dalen is hier te lezen:

http://bit.ly/Exploitatieonderzoek_GW

Gerelateerde artikelen met Grenswerk presteert bovengemiddeld

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht