Nieuws

Financieel goed jaar Poppodium Grenswerk

Naast bezoekersrecord ook zwarte cijfers

Poppodium Grenswerk sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van 39.000 euro. Voor het eerst sinds de opening in oktober 2014 schrijft het Venlose poppodium daarmee zwarte cijfers. Hiermee is het resultaat 139.000 euro beter dan in 2016, waar een verlies van bijna 100.000 euro genoteerd werd. Het goede financiële resultaat is met name het gevolg van een bezoekersrecord in 2017: Grenswerk ontving circa 10.000 meer bezoekers dan in voorgaande jaren. 

Het gerealiseerde resultaat is volledig in lijn met interne prognoses die lopende het voorbije jaar door het poppodium gemaakt werden over het te verwachten eindresultaat. Het positieve resultaat stelt het podium voor het eerst in staat om te voldoen aan haar reserverings-verplichtingen. Het resultaat komt ten goede aan een voorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Directeur Tim Gaal laat weten: “We zijn heel blij dat al onze inspanningen hebben geleid tot een positief resultaat en dat we dit jaar ook daadwerkelijk kunnen reserveren. Maar laat duidelijk zijn dat we er hiermee nog lang niet zijn en dat dit resultaat geen reden mag zijn om tevreden achterover te leunen. De reserveringsachterstand die opgelopen is in de eerste twee jaar is bijvoorbeeld nog niet weg gewerkt. Ook zijn de hogere huisvestingslasten zeker een punt van aandacht. Maar in zijn algemeenheid mogen we de toekomst met wat meer vertrouwen tegemoet zien dan vorig jaar rond deze tijd. De verwachting is dat we ook 2018 met een sluitende exploitatie kunnen draaien, waarbij we wel scherp blijven letten op   programmatische inhoudelijkheid en talentontwikkeling. Dat is immers de kern van ons bestaan.”

Het bezoekersrecord in 2017 is voor een groot deel toe te wijzen aan wijzigingen in de programmatische koers. Meer grote acts en meer uitverkochte zalen, waarbij nog genoeg plaats is gebleven voor experimenteel en inhoudelijk programma. Grenswerk ontving bij al haar eigen activiteiten in 2017 48.377 bezoekers. Hiervan waren 32.992 betalende bezoeken (versus 25.115 in 2016). Deze bezoekersaantallen zijn fors hoger dan initieel het uitgangspunt was bij de opening van Grenswerk. Onderzoekersbureau LAgroup becijferde in 2012 dat 29.750 bezoekers een reëel doel zou zijn voor Grenswerk in het derde jaar na opening. Inmiddels trekt het poppodium ruim anderhalf keer zoveel bezoekers als toen voorspeld.

Het inhoudelijke en financiële jaarverslag van Grenswerk over 2017 is te downloaden op de website van het podium: www.grenswerk.nl/info

Gerelateerde artikelen met Financieel goed jaar Poppodium Grenswerk

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht