Nieuws

Fair practice en governance in de kunstensector in en vanuit Limburg: hoe zorgen we hier samen voor?

Het is van groot belang dat zowel de zelfstandigen, medewerkers en directies uit de culturele sector als ook de overheden in Limburg zich in gezamenlijkheid verder verdiepen in (on)mogelijkheden en consequenties van de verschillende codes die gelden voor de Culturele sector waaronder specifiek de Fair Practice Code.

Wat betekent de invoering van de Fair Practice Code voor kunstenaars, zzp-ers, makers, culturele instellingen en overheden in Limburg? Op welke wijze kunnen kunstenaars, zzp-ers, makers, overheden en culturele sector zich samen inspannen om een gezonder klimaat in de culturele sector in Limburg te realiseren? Hoe moet de sector omgaan met het verschil tussen het Rijksbeleid en het provinciale cultuurbeleid ten aanzien van de Fair Practice Code? Hoe verhoudt de Fair Practice Code zich tot de andere twee codes in de sector?

VOOR WIE: muzikanten, dansers, acteurs, beeldend kunstenaars, makers, directie en medewerkers van culturele instellingen en overheden in Limburg
WANNEER: woensdag 5 februari van 13.00-15.00 uur, inloop vanaf 12.30, start om 13.00 uur
WAAR: in de ECI Cultuurfabriek te Roermond
KOSTEN: GRATIS, er zijn geen kosten aan verbonden

TOELICHTING
Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie worden vanaf 2021 door verschillende overheden waaronder het Ministerie van OCW en de zes Rijkscultuurfondsen gebruikt bij de beoordeling van subsidieaanvragen.

Op uitnodiging van het culturele veld in Limburg zal Peter van den Bunder van de Kunstenbond een uitgebreide toelichting geven over de Fair Practice Code in algemene zin en ingaan op de uitgangspunten van de Provincie Limburg t.a.v. deze code en de betekenis ervan voor culturele instellingen in Limburg. Peter van den Bunder is belangenbehartiger bij de Kunstenbond. Ook zal Patrick Broekema, adviseur Governance bij Cultuur+Ondernemen en medeopsteller van de Governance Code Cultuur 2019, een korte presentatie geven over de Governance Code Cultuur 2019.

Na de twee sprekers zal er onder leiding van Nicolle van Lith (Cultuurslagers) en Joery Wilbers (ECI Cultuurfabriek) een panel gesprek plaatsvinden over de (on)mogelijkheden ten aanzien van het toepassen van de code in Limburg. Het panel bestaat uit Stefan Rosu (philharmonie zuidnederland) Marlou Jenneskens (D66 Statenlid), Angelo Martinus
(proeftuin Dans), Peter den Bunder (Kunstenbond), Branko Popovic (Fashionclash) en Patrick Broekema (Cultuur+Ondernemen). Ook zullen we kort stilstaan bij de nieuwe code Diversiteit & Inclusie (gepresenteerd op 1 november 2019).

PROGRAMMA
12.30 uur: Ontvangst
13.00 uur: Start werksessie
14.20 uur: Panelgesprek over de codes
15.00 uur: Afsluiting, er is ruimte om na te praten tot uiterlijk 16.00 uur

Aanmelden: info@cibl.nl
www.cultuurinbedrijflimburg.nl
MEER INFORMATIE

Gerelateerde artikelen met Fair practice en governance in de kunstensector in en vanuit Limburg: hoe zorgen we hier samen voor?

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht