Nieuws

Cultuur Innovatie Fonds Limburg gestart voor behoud creativiteit!

Vanaf 1 maart 2021 kunnen makers die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector in Limburg een beroep doen op het Cultuur Innovatie Fonds Limburg. Zij kunnen maximaal € 5.000,- aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een (online) presentatie of product passend bij ‘het nieuwe NU’. Het tijdelijke noodfonds is opgericht door Cultuur in Bedrijf Limburg i.s.m. partners uit het bedrijfsleven, het Prins Bernhard Cultuurfonds, diverse gemeenten, het Elisabeth Strouven Fonds, Huis voor de Kunsten Limburg, Pop in Limburg en de Provincie Limburg.

Door de coronacrisis verkeren veel culturele en creatieve makers in Limburg in zwaar weer. Landelijk zijn verschillende regelingen getroffen voor gezelschappen en cultuurpodia. Voor de ongebonden cultuurmaker is er echter nauwelijks ondersteuning. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is een tijdelijk noodfonds (open van maart 2021 tot 1 december 2022 of zolang het budget toelaat), opgericht om de creativiteit en werkgelegenheid in en voor onze provincie te behouden. Daarnaast beoogt het fonds dat de culturele infrastructuur van Limburg sterk blijft en dat makers door samenwerking met het bedrijfsleven, dat zich als financiële partner aan het fonds committeert, nieuwe verbindingen leggen. Zo wordt wederkerigheid tussen twee belangrijke motoren van de Limburgse economie bevorderd.

Voor wie?
Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg steunt cultuurmakers die getroffen worden door de coronacrisis maar niet in aanmerking komen voor de steunmaatregelen van de rijksoverheid. Zzp’ers, zoals regisseurs en acteurs, vormgevers, choreografen, dansers, urban arts professionals, musici, maar ook designers, fotografen, architecten en beeldend kunstenaars; kortom alle professionals die actief zijn in de Limburgse creatieve en culturele sector kunnen maximaal € 5.000,- aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een (online) presentatie of product.

“Het primaire doel van het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is de creativiteit, die volop aanwezig is in onze provincie, te behouden”, aldus Nicolle van Lith en Joery Wilbers, de initiatiefnemers van het fonds. “Nu door corona zo weinig mogelijk is, willen we makers financieel steunen en hen (hernieuwd) in contact brengen met het Limburgse publiek. Tegelijk willen we deze grote beroepsgroep, die in onze provincie voor bezieling, verwondering en experiment zorgt, een boost geven om te blijven vernieuwen. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg stimuleert vooral projecten die passen bij ‘het nieuwe NU’. Denk aan projecten die het publiek on- en offline kan beleven, speciaal werk voor bijzondere doelgroepen of design en productontwikkeling met duurzame en circulaire materialen. Samen met de makers werken we zo aan een krachtige, toekomstbestendige culturele en creatieve sector in Limburg.”

Breed draagvlak
In 2020 richtten Nicolle van Lith en Joery Wilbers Cultuur in Bedrijf Limburg op. Met hun volgende initiatief, het Cultuur Innovatie Fonds Limburg, willen zij tegen het decor van de kaalslag die de coronacrisis veroorzaakt, kansen creëren voor de zelfstandige makers in de culturele en creatieve sector in Limburg. Hiervoor verbinden zij organisaties en, specifiek voor dit fonds, ook financiering van overheden en bedrijfsleven aan concrete steun voor makers. Het draagvlak is groot. Een bijzondere rij van partners uit het bedrijfsleven, gemeenten, het Elisabeth Strouven Fonds en de Provincie Limburg, maar ook professionele instellingen vanuit de sector zelf, zoals SALLY Dansgezelschap Maastricht, onafhankelijke makers en collectieven, Cinesud, VIA ZUID en de Limburgse podia, hebben zich aan het Cultuur Innovatie Fonds Limburg verbonden. Omdat het fonds actief is tot december 2022 is echter meer financiële steun welkom. De partners roepen het bedrijfsleven in Limburg daarom op om het fonds te steunen, in ruil voor behoud van creativiteit, inspiratie en ondernemerschap. Dat bindt ons allemaal.

Uitvoering
Het Prins Bernhard Cultuur Fonds is de samenwerkingspartner voor de gehele opzet en uitvoering van het fonds, deze keuze is gemaakt omdat dit fonds veel ervaring heeft met fondsen op naam en met de opzet en uitvoering van noodfondsen voor de culturele sector zoals het Cultuurmakers fonds. De Afdeling Limburg van het Prins Bernhard Cultuurfonds zal, in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg en Pop in Limburg, zorgdragen voor de uitvoering van het fonds. Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt als kenniscentrum de amateurkunsten, erfgoed en de professionele kunsten. Pop in Limburg is de provinciale popkoepel van de provincie Limburg. In samenwerking met muzikanten, muziekcollectieven, jongerencentra, poppodia, festivals, opleidingen, lokale en regionale overheden zetten ze zich in voor een bloeiend ecosysteem voor popmuziek in Limburg.

Download hier de CIFL brochure.

Vanaf 1 maart 2021 kun je via deze website een aanvraag indienen bij het noodfonds.

Terug naar het overzicht

Heb jij ook iets nieuws te melden?

Plaats je nieuwsbericht